4 - 14 Ιουλίου 2024

Γαλλικά στο Παρίσι

6η Δημοτικού (12 ετών) έως Β' Λυκείου, ΙΒ1, ΙΒ2

Κόστος: €3.100

Περισσότερες λεπτομέρειες

Όροι εκδρομής

Οδηγίες για ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής

Ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής

Έχει συμπληρωθεί ο αριθμός συμμετοχών. Οι αιτήσεις από 21/11/2023 είναι σε λίστα αναμονής.

 

15 - 27 Ιουλίου 2024

Αγγλικά στο Εδιμβούργο

5η Δημοτικού  έως Α' Λυκείου

Κόστος: €3.000

Περισσότερες λεπτομέρειες

Όροι εκδρομής

Οδηγίες για ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής

Ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής

Έχει συμπληρωθεί ο αριθμός συμμετοχών. Οι αιτήσεις από 23/11/2023, είναι σε λίστα αναμονής.

 

23 - 30 Ιουνίου 2024

Μουσική στην Ιταλία

5η Δημοτικού έως Γ' Λυκείου, ΙΒ1, ΙΒ2

Κόστος: €2.800

28 Ιουνίου - 7 Ιουλίου 2024

Γερμανικά στο Σάλτσμπουργκ

5η Δημοτικού έως Α' Λυκείου

Κόστος: €2.000
Πληροφορίες για την εκδρομή στην Κίνα θα ανακοινωθούν τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο 2024 (αναμένουμε λεπτομέρειες για τις υποτροφίες του Κινεζικού κράτους).