Εισαγωγή στην 1η Δημοτικού

Στο Κολλέγιο Αθηνών δεχόμαστε αιτήσεις συμμετοχής μαθητών για την 1η Δημοτικού των σχολείων του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού) από την ημέρα της γεννήσεώς τους έως το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου του έτους που το υποψήφιο παιδί φοιτά στο Νηπιαγωγείο (τάξη Νηπίου).

Καλούμε τους γονείς που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής του παιδιού τους στην κλήρωση της 1ης Δημοτικού να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών προκειμένου να ανανεώσουν το ενδιαφέρον τους για την διαδικασία της κλήρωσης  από τον Σεπτέμβριο έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου του έτους που το υποψήφιο παιδί φοιτά στο Νηπιαγωγείο (τάξη Νηπίου).

Η κλήρωση διεξάγεται τον Ιανουάριο του έτους φοίτησης του παιδιού στο Νηπιαγωγείο. Για την ένταξη στη διαδικασία της κλήρωσης, οι γονείς πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 60 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό του Κολλεγίου και να συμπληρώσουν τη δήλωση συμμετοχής στη διαδικασία εισαγωγής.

ΕΤΕ : 100 / 480000-11
ΙΒΑΝ  :  GR93 0110 1000 0000 1004 8000 011
ΚΩΔ SWIFT  ( BIC ) ETHNGRAA
ALPHA : 110-00-2002-027669
ΙΒΑΝ  :  GR29 0140 1100 1100 0200 2027 669
ΚΩΔ SWIFT  ( BIC ) : CRBAGRAAXXX
EUROBANK : 0026. 0025. 48. 0200446696
ΙΒΑΝ  :  GR10 0260 0250 0004 8020 0446 696
ΚΩΔ SWIFT  ( BIC ) : ERBKGRAA
ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5055-084789-396
  ΙΒΑΝ  :  GR42 0172 0550 0050 5508 4789 396
  ΚΩΔ SWIFT   : PIRBGRAA
   

Η κατανομή των εισακτέων μαθητών στα Δημοτικά σχολεία του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση κατά αλφαβητική σειρά των εισαγομένων, ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις ανά φύλο στο κάθε σχολείο. Προτεραιότητα στην κατανομή αυτή έχουν οι μαθητές που έχουν αδέλφια στο Κολλέγιο, ώστε να φοιτήσουν στο ίδιο Σχολείο.

Οι μαθητές θα ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στο Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο του ιδίου Σχολείου, στο οποίο θα τοποθετηθούν στην 1η Δημοτικού, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις εισαγωγής που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των αντίστοιχων σχολικών μονάδων. Αλλαγή Σχολείου από το Κολλέγιο Αθηνών στο Κολλέγιο Ψυχικού μπορεί να πραγματοποιηθεί στη Β΄ Λυκείου μόνο στην περίπτωση που ο μαθητής εισαχθεί στο International Baccalaureate Diploma Programme (ΙΒ DP), το οποίο είναι ενταγμένο στο Ιδιωτικό Λύκειο - Κολλέγιο Ψυχικού.