Εισαγωγή στην 1η Δημοτικού

Το Κολλέγιο Αθηνών δέχεται αιτήσεις εισαγωγής μαθητών για την 1η Δημοτικού των σχολείων του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού) από την ημέρα της γεννησής τους έως και 10 Ιανουαρίου του έτους που θα εισαχθούν στην 1η Δημοτικού.

Σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του Σχολείου, η εισαγωγή νέων μαθητών στην 1η Δημοτικού γίνεται με κλήρωση. Διεξάγονται δύο ξεχωριστές κληρώσεις: Γενική Κατηγορία και Κλήρωση Αποφοίτων.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία εισαγωγής, οι γονείς πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 60€ σε τραπεζικό λογαριασμό του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και να συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής, την οποία θα λάβουν από το Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών.

ΕΤΕ : 100 / 480000-11
ΙΒΑΝ  :  GR93 0110 1000 0000 1004 8000 011
ΚΩΔ SWIFT  ( BIC ) ETHNGRAA
ALPHA : 110-00-2002-027669
ΙΒΑΝ  :  GR29 0140 1100 1100 0200 2027 669
ΚΩΔ SWIFT  ( BIC ) : CRBAGRAAXXX
EUROBANK : 0026. 0025. 48. 0200446696
ΙΒΑΝ  :  GR10 0260 0250 0004 8020 0446 696
ΚΩΔ SWIFT  ( BIC ) : ERBKGRAA
ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5055-084789-396
  ΙΒΑΝ  :  GR42 0172 0550 0050 5508 4789 396
  ΚΩΔ SWIFT   : PIRBGRAA
   

 

Για την κατανομή των εισακτέων μαθητών, το Κολλέγιο θα ζητήσει από τους γονείς να δηλώσουν (εγγράφως) σε ποιο από τα δύο Δημοτικά Σχολεία επιθυμούν να φοιτήσει το παιδί τους. Η τελική κατανομή των μαθητών αποφασίζεται από τη Διεύθυνση, ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή κάθε υποψήφιου μαθητή/υποψήφιας μαθήτριας που έχει κληρωθεί για την 1η Δημοτικού του Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής με συνάντηση που θα γίνει με ψυχολόγους και δασκάλους του Σχολείου. Στη διαδικασία ο υποψήφιος/η υποψήφια θα συμμετέχει χωρίς την παρουσία γονέων.

Η ανακοίνωση της απόφασης για την εισαγωγή των υποψηφίων γίνεται γραπτώς από τις Διευθύνσεις των Δημοτικών Σχολείων. Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΕΕΙ) διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει αίτημα εισαγωγής του παιδιού  για τους αναφερόμενους στον Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων του (σχολικό έτος 2024-2025) λόγους.

Τονίζεται επίσης ότι αναγκαία προϋπόθεση για την εγγραφή και φοίτηση μαθητών στο Κολλέγιο είναι  να έχουν γίνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Κατά  τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς γίνονται ενημερωτικές συναντήσεις από τους Διευθυντές για το πρόγραμμα του Δημοτικού σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες.

Για τη σχολική χρονιά 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις για τα προγράμματα σπουδών, την εκπαιδευτική και παιδαγωγική φιλοσοφία του Κολλεγίου καθώς και ξεναγήσεις από τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ιωάννης Καλογεράς – Δημοτικό Σχολείο Κολλεγίου Αθηνών και Δήμητρα Παναγούλη – Δημοτικό Σχολείο Κολλεγίου Ψυχικού).

Οι ημερομηνίες των συναντήσεων  είναι οι εξής:

    • Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2024, Θέατρο Μποδοσακείου Διδακτηρίου -Κάντζα (4.30 μμ - 6:00 μμ)
    • Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2024, Θέατρο Λατσείου Διδακτηρίου -Κάντζα (4:30 μμ - 6:00 μ.μ.)
    • Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025, Θέατρο Μποδοσακείου Διδακτηρίου -Κάντζα (4.30 μμ - 6.00 μμ)