Τμήμα Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών

Με τα μαθήματα Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών, θέλουμε οι μαθητές μας να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Τους δίνουμε τα κατάλληλα εφόδια για να διαμορφώσουν προσωπική και τεκμηριωμένη άποψη για τη ζωή και τον ρόλο που θέλουν να έχουν στην κοινωνία, να αναπτύξουν ιστορική σκέψη και ιστορική συνείδηση.

Με καινοτόμα προγράμματα, Ομίλους, Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού, μορφωτικές εκδρομές και συνέδρια στα οποία συμμετέχουν, όπως Speak Truth to Power, Βουλή των Εφήβων, Model United Nations, Unesco και Νεανική Επιχειρηματικότητα, οι μαθητές μας κάνουν ένα άνοιγμα προς τον κόσμο. Προσεγγίζουν βιωματικά την ιστορική, οικονομική και κοινωνική ζωή και έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν για να κατανοήσουν τη σχέση του παρόντος με το παρελθόν.

Στο Τμήμα Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Γυμνασίου και Λυκείου προσφέρονται τα εξής μαθήματα και προγράμματα: Θρησκευτικά, Ιστορία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Οικιακή Οικονομία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών, Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Πολιτική Παιδεία, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός, Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία.

Πέραν από τα μαθήματα του Υπουργείου Παιδείας, οι μαθητές εκπονούν εργασίες, αξιοποιώντας τον πλούτο εντύπων και ηλεκτρονικών πηγών που παρέχει η Βιβλιοθήκη μας.

Οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί μας:

  • Προσεγγίζουν διαθεματικά τα μαθήματα.
  • Συνεργάζονται για τον σχεδιασμό κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.
  • Εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ακολουθώντας το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο του Middle Years Programme (MYP) του International Baccalaureate.
  • Εμπλουτίζουν το μάθημα με διάφορες δραστηριότητες, υποστηρικτικό διδακτικό υλικό και eQuizzes.
  • Κάνουν ευρεία χρήση της τεχνολογίας με ψηφιακό υλικό, χάρτες, πολυμέσα, οπτικοακουστικό υλικό κ.ά.
  • Διοργανώνουν ρητορικούς διαγωνισμούς, παρουσιάσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές, ταξίδια και άλλες εκδηλώσεις.

 

Κολλέγιο Αθηνών

Προϊσταμένη Τμήματος Γυμνασίου - Λυκείου: Λαμπρινή Ζήση

Συντονιστής: Νικήστρατος Παλάντζας

 

Κολλέγιο Ψυχικού

Προϊσταμένη Τμήματος Γυμνασίου - Λυκείου: Αναστασία Γιαλελή

Συντονιστής: Ιορδάνης Παπαδόπουλος

 

IB DP

Subject Course Coordinator (Individuals and Societies): Κωνσταντίνος Πολυχρονιάδης