Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας

Θέλουμε οι μαθητές μας στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο να μάθουν να επικοινωνούν με σαφήνεια στη μητρική τους γλώσσα τόσο στον γραπτό όσο και τον προφορικό λόγο και να αγαπήσουν τη λογοτεχνία. Με τα μαθήματα Αρχαίων και Νέων Ελληνικών και κειμένων της παγκόσμιας λογοτεχνίας, τα παιδιά αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κάνουν τη σύνδεση του παλαιού κόσμου με τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Μέσα από μεθοδική άσκηση, οι μαθητές οδηγούνται σε δημιουργική ανάγνωση, ερμηνεία και κριτική των κειμένων, αυτογνωσία και διεύρυνση της προσωπικής τους εμπειρίας. Με τη μελέτη επιλεγμένων κειμένων της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, από μετάφραση και από το πρωτότυπο, γνωρίζουν τα πνευματικά επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Εξοικειώνονται με τη χρήση της Βιβλιοθήκης και καλλιεργούν ερευνητικές και άλλες δεξιότητες, που θα τους είναι χρήσιμες για το υπόλοιπο της ζωή τους.

Στο Τμήμα Ελληνικών, ακολουθούμε το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο του Middle Years Programme (MYP) του International Baccalaureate για διερευνητική μάθηση. Διαφοροποιούμε τη διδασκαλία, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε μαθητή. Ενσωματώνουμε την τεχνολογία στο μάθημα και το εμπλουτίζουμε με διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις, υποστηρικτικό διδακτικό υλικό και eQuizzes.

Οι μαθητές μας συμμετέχουν σε εσωτερικούς ρητορικούς διαγωνισμούς, διαγωνισμούς ερμηνευτικής ανάγνωσης και αρχαιογνωσίας καθώς και σε πανελλήνια λογοτεχνικά συνέδρια.

 

Κολλέγιο Αθηνών

Προϊσταμένη Τμήματος Γυμνασίου - Λυκείου: Μαρία Βενετάκη

Συντονίστρια: Ειρήνη Μπασιά

Συντονιστής Τμήματος Δημοτικού: Ιωάννης Τρυφιάτης

 

Κολλέγιο Ψυχικού

Προϊστάμενος Τμήματος Γυμνασίου - Λυκείου: Βασίλειος Βουβονίκος

Συντονιστής: Ιωάννης Σιδερής

Συντονίστρια Τμήματος Δημοτικού: Ευγενία Νικολοπούλου

 

IB DP

Subject Group Coordinator (Modern Greek): Ελένη Χατζηθεοδώρου