Προτεραιότητες

Το Κολλέγιο Αθηνών παρέχει ένα ακαδημαϊκό-παιδαγωγικό πρόγραμμα, που υπηρετεί τη «Δήλωση Αποστολής» του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και συνδυάζει την ανθρωπιστική παιδεία με την τεχνολογία αιχμής, την ελληνική παράδοση με τα σύγχρονα διεθνή πνευματικά και εκπαιδευτικά ρεύματα.

Το ακαδημαϊκό-παιδαγωγικό πρόγραμμα περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Σπουδών της Πολιτείας με επιπλέον ώρες διδασκαλίας μαθημάτων, όπως η Ελληνική Γλώσσα, η Αγγλική Γλώσσα, η Φυσική Αγωγή, τα Μαθηματικά, οι Φυσικές Επιστήμες και η Πληροφορική. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με ποικιλία εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων, που δίνουν στους μαθητές πολλές ευκαιρίες να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα τους.

Στο Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και την Α΄ Λυκείου το πρόγραμμα συμπληρώνεται με τη μεθοδολογία και τη φιλοσοφία των προγραμμάτων του Ιnternational Baccalaureate: Primary Years Programme (PYP) και Middle Years Programme (MYP). Για τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στο ελληνικό Πρόγραμμα Σπουδών και το Ιnternational Baccalaureate Diploma Programme (IB DP).

Το Σχολείο μας εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, που δίνουν ερεθίσματα για δημιουργικότητα, κριτική σκέψη και αναστοχασμό και στοχεύουν στη μάθηση μέσω της ενεργού συμμετοχής των μαθητών, της έρευνας στη Βιβλιοθήκη και τα εργαστήρια και της οργάνωσης δράσεων, που προωθούν την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας, κοινωνικής ευαισθησίας και οικολογικής συνείδησης.

Στον σημερινό κόσμο των ραγδαίων μεταβολών και των δικτύων, εντάσσουμε στο πρόγραμμά μας την εκπαίδευση για την παγκόσμια ενεργό πολιτειότητα και τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, προετοιμάζοντας τους μαθητές μας για τα προβλήματα της πραγματικής ζωής, την παγκόσμια συνεργασία και την αγορά εργασίας στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Μια σειρά θεσμών του Σχολείου, όπως οι Μαθητικές Κοινότητες, η Κοινωνική Ζωή, οι Όμιλοι, οι Ρητορικοί Διαγωνισμοί, τα Βραβεία και οι Έπαινοι συμβάλλουν καθοριστικά στην εξοικείωση των παιδιών με τις δημοκρατικές διαδικασίες, την ενασχόληση με τα κοινά, την καλλιέργεια υπευθυνότητας και κοινωνικής ευαισθησίας, την ενεργοποίηση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, την επιδίωξη της αριστείας σε όλους τους τομείς.

Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη είναι βασικά στοιχεία της σχολικής ζωής. Αποτελεί πεποίθησή μας ότι η διαμόρφωση μιας ποικιλόμορφης μαθητικής κοινότητας διευρύνει τους ορίζοντες των μαθητών, εμπλουτίζει την εμπειρία τους, δίνει την ευκαιρία να αναθεωρήσουν τις παραδοχές τους και να δημιουργήσουν γέφυρες επικοινωνίας με άλλους πολιτισμούς.

Από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο και το ΙΒ DP, η κοινωνική προσφορά εντάσσεται στις σχολικές δράσεις για να εμπλουτίσει τη μαθησιακή εμπειρία, να διδάξει την ευθύνη του πολίτη και να ενισχύσει τους δεσμούς της κοινότητας. Οι μαθητές μας συμμετέχουν σε προγράμματα εθελοντικής εργασίας μέσω των Ομίλων, της Εξόρμησης, των προγραμμάτων Service as Action και CAS του International Baccalaureate καθώς και άλλων δράσεων του Σχολείου. Υπάρχουν, συνεπώς, πολλαπλές ευκαιρίες για έμπνευση, προγραμματισμό και ουσιαστική δράση. 

Κάθε χρόνο στο Κολλέγιο συνεργαζόμαστε με πάνω από 135 τοπικές και παγκόσμιες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Οι μαθητές μας αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση κρίσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποκτούν την ευελιξία, την επιμονή και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται, για να επιφέρουν θετική αλλαγή στην ευρύτερη κοινότητα και πέρα από αυτήν. Αυτό διασφαλίζει ότι σημαντικές ευκαιρίες μάθησης στον τομέα της κοινωνικής δράσης ανοίγονται σε όλους τους μαθητές και γίνονται καθημερινή πρακτική με βαθύ και διαρκή αντίκτυπο σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.


Οι εκπαιδευτικοί μας προοδεύουν συνεχώς και εξελίσσονται επαγγελματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Στο πλαίσιο του καινοτόμου και μοναδικού σε έκταση και ποικιλία Προγράμματος Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Μάθησης του Κολλεγίου (Educate the Educators) προσφέρουμε επιμορφωτικά προγράμματα, καθώς και σειρά σεμιναρίων και εργαστηρίων, για να προσελκύσουμε και να αναπτύξουμε εμπνευσμένους εκπαιδευτικούς, που με τη σειρά τους θα βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτυχθούν ακαδημαϊκά, κοινωνικά και προσωπικά.

Συνεργαζόμαστε με καταξιωμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως η Harvard Graduate School of Education, το College of Education and Human Development του Delaware University, το Arizona State University Prep Digital, το University College London Institute of Education, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κ.ά.).

Προσκαλούμε εκπαιδευτικούς-εταίρους από όλον τον κόσμο, για να συμμετέχουμε ενεργά στη συζήτηση γύρω από τις προκλήσεις της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα και να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε καινοτόμες βέλτιστες πρακτικές.

Το Κολλέγιο Αθηνών είναι ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών επιτρέπει κάθε χρόνο σε εκατοντάδες μαθητές, οι οικογένειες των οποίων έχουν περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, να φοιτούν στο Κολλέγιο.

Η στήριξη δωρητών και εθελοντών-μελών της Κολλεγιακής οικογένειας, -αποφοίτων, γονέων και φίλων- είναι πολύτιμη και τιμά τη μακρά παράδοση προσφοράς του Σχολείου μας.

Διασφαλίζει τη δυνατότητα να παρέχουμε εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών, ενδυναμώνει τους μαθητές μας και προάγει μια πολυπρισματική έννοια της αριστείας δημιουργώντας μία σύγχρονη, ποικιλόμορφη μαθητική κοινότητα.

Ενθαρρύνουμε τη στήριξη καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων που αντικατοπτρίζουν τις αξίες και τις επιλογές των δωρητών μας, υπηρετώντας τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες του Σχολείου. Δίνουμε τα εφόδια στους μελλοντικούς αποφοίτους μας, για να αναπτύξουν δράση με εξαιρετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και διασφαλίζουμε την Κολλεγιακή σχολική εμπειρία για τις επόμενες γενιές μαθητών. 

Το Σχολείο είναι ανοιχτό σε συνέργειες και διάλογο με όλους τους τοπικούς φορείς, την Κολλεγιακή κοινότητα, την ευρύτερη κοινωνία, την Πολιτεία, την Ακαδημία Αθηνών, ιδρύματα και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ως φάρος της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα, το Κολλέγιο έχει ξεκινήσει μια συνεχή σειρά συμπράξεων, διαλέξεων και εκδηλώσεων με παγκοσμίως γνωστά ιδρύματα, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες που εκπροσωπούν τομείς της παιδείας, της επιστήμης, των τεχνών, της μουσικής, των επιχειρήσεων, των αθλητικών κ.ά. 

Η συνεχής, έγκυρη και έγκαιρη ροή της επικοινωνίας και του διαλόγου με αποφοίτους, γονείς και φίλους του Κολλεγίου, η ανάπτυξη κατάλληλου ενημερωτικού υλικού, η σύγχρονη και δυναμική ιστοσελίδα μας και τα συνεχώς αναπτυσσόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μάς επιτρέπουν να μοιραζόμαστε τις τελευταίες ειδήσεις, τις εκδηλώσεις και τα επιτεύγματα του Σχολείου μας με την παγκόσμια κοινότητα. 

Οι διαλέξεις και οι εκδηλώσεις μεταδίδονται ζωντανά για τους μαθητές, τους αποφοίτους και τους γονείς μας σε όλον τον κόσμο και είναι ανοικτές στο κοινό, για να προσφέρουν παιδεία και έμπνευση.