Τεχνολογία

dertouzos_pc

Στο Κολλέγιο Αθηνών αποκτήσαμε τον πρώτο ηλεκτρονικό υπολογιστή το 1967, δωρεά του αποφοίτου και καθηγητή του Massachusetts Institute of Technology Μιχάλη Δερτούζου ’54.

Σήμερα βρίσκεται στη σοφίτα του Μπενακείου Διδακτηρίου για να θυμίζει σε όλους μας την πρωτοπορία του Σχολείου στον τομέα της Πληροφορικής.

Από τη δεκαετία του 1980, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές εντάχθηκαν πλήρως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχος μας ήταν και είναι να παρέχουμε σε όλους τους μαθητές πρόσβαση στην πιο σύγχρονη τεχνολογία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κάθε εποχής και να ενδυναμώσουμε τη διδασκαλία, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο τεχνολογικό μέσο. 

Όλες οι σχολικές αίθουσες είναι εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες ή διαδραστικούς προβολείς.

Σε κάθε βαθμίδα, λειτουργούν σύγχρονα εργαστήρια Πληροφορικής με 27 έως και 32 υπολογιστές το καθένα, όπου το μάθημα γίνεται με desktops, laptops ή/και με tablets, και απρόσκοπτη σύνδεση στο Διαδίκτυο. 

Ήδη από το Νηπιαγωγείο, οι μικροί μαθητές μας εισάγονται σε πρώιμες έννοιες προγραμματισμού και ρομποτικής (Bee-bot, Osmo).

Οι αίθουσες πολυμέσων με μόνιμη σύνδεση στο Διαδίκτυο, interactive white boards και data projectors οροφής, αξιοποιούνται από όλες τις ειδικότητες των μαθημάτων. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα χρήσης τους στο πλαίσιο των εργασιών τους. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και πληρέστερη ενημέρωση των γονέων από τους καθηγητές, λειτουργούν:

 • σύστημα ψηφιακής κράτησης συναντήσεων καθηγητών - γονέων
 • σύστημα απεικόνισης του δρομολογίου και της κίνησης του σχολικού (στο οποίο επιβαίνει ο μαθητής) στον χάρτη
 • σύστημα ενημέρωσης με τον έλεγχο επίδοσης και περιγραφικής αξιολόγησης του μαθητή

Τα κουδούνια παραμένουν ‘παραδοσιακα’ όσον αφορά στον ήχο: η λειτουργία τους όμως είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Ελέγχονται κεντρικά από ειδικό σύστημα H/Υ μέσω του οποίου ρυθμίζονται οι ώρες και οι ημέρες λειτουργίας. Για λόγους ασφάλειας αλλά και καλύτερης οργάνωσης, το σύστημα διαθέτει τη δυνατότητα έκτακτης λειτουργίας.

Το δίκτυο του Σχολείου μας είναι συνδεδεμένο με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) με αποτέλεσμα η πλοήγηση στο Διαδίκτυο να γίνεται σε πολύ υψηλές ταχύτητες, ώστε να είναι εφικτές οι απευθείας μεταδόσεις (live streaming) και συσκέψεις μέσω Διαδικτύου (web conferencing) για τηλεκπέδευση ή και τη συνεργασία με άλλα σχολεία οπουδήποτε στον κόσμο. 

Η βασική μας υποδομή συνίσταται σε:

 • 3 χιλιόμετρα οπτικών ινών
 • περίπου 60 Cisco routers/switches
 • 15 Servers 
 • 2.500 υπολογιστές
 • 15 Εργαστήρια Πληροφορικής
 • 4 σημεία WIFI (ασύρματης) σύνδεσης
 • ισχυρό σύστημα προστασίας (firewall)
 • τοπικά συστήματα προστασίας ιών (antivirus)