Δράσεις Ψυχοπαιδαγωγικής Ομάδας

1.    Δράσεις πρώιμης ανίχνευσης και πρόληψης

Προληπτικές ανιχνευτικές δράσεις σε επίπεδο:

 • Ψυχοσυναισθηματικό, γνωστικό και συμπεριφοράς (ψυχολόγος)
 • Λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας (λογοθεραπεύτρια)
 • Πρακτικών δεξιοτήτων, κινητικού συντονισμού και οργάνωσης (εργοθεραπεύτρια)

Σκοπός: η βέλτιστη πλαισίωση των παιδιών κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Νηπιαγωγείο, ο έγκαιρος εντοπισμός αναπτυξιακών δυσκολιών και η πρόληψη μελλοντικών μαθησιακών και συναισθηματικών δυσκολιών.

Στο πλαίσιο αυτό γίνεται:

 • Ατομική αξιολόγηση της ετοιμότητας των υποψηφίων μαθητών για φοίτηση στο Νηπιαγωγείο. Η δράση πραγματοποιείται από τις ψυχολόγους του Νηπιαγωγείου και άλλους ψυχολόγους του ΕΕΙ και εξυπηρετεί στο να αναγνωριστούν και να πλαισιωθούν κατάλληλα και έγκαιρα οι ανάγκες των παιδιών
 • Ατομική λογοθεραπευτική ανίχνευση όλων των παιδιών
 • Ατομικές ανιχνευτικές δράσεις από τις ψυχολόγους ή / και την εργοθεραπεύτρια, όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Παρατήρηση των παιδιών στην τάξη από τις ψυχολόγους, την λογοθεραπεύτρια και την εργοθεραπεύτρια
 • Δομημένη παρατήρηση όλων των παιδιών από την εργοθεραπεύτρια στην τάξη, γύρω από δεξιότητες που αφορούν στη χρήση του ψαλιδιού και του μολυβιού

2.    Δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης

Συμβουλευτική υποστήριξη παιδαγωγών:

 • Τακτικές και έκτακτες συναντήσεις μεταξύ των παιδαγωγών και μελών της ψυχοπαιδαγωγικής ομάδας, αλλά και της διεύθυνσης
 • Συνεργασία των ψυχολόγων με το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού που εμπλέκεται με το κάθε τμήμα ξεχωριστά, για συντονισμό γύρω από τις ανάγκες των παιδιών

Συμβουλευτική υποστήριξη γονέων:

 • Ατομικές ενημερώσεις των γονέων γύρω από τις ανιχνευτικές δράσεις
 • Συμβουλευτικές συναντήσεις με τους γονείς

3.    Δράσεις ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης

Ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση παιδαγωγών:

·       Συστηματικές επιμορφωτικές δράσεις για τους παιδαγωγούς από όλες τις ειδικότητες της ψυχοπαιδαγωγικής ομάδας ξεχωριστά, γύρω από θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη των παιδιών αυτής της ηλικίας από την κάθε ειδικότητα

Ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση γονέων:

·         Επιμορφωτικές ομάδες ευαισθητοποίησης γονέων με τη Διεύθυνση και τις ειδικότητες της ψυχοπαιδαγωγικής ομάδας, γύρω από θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη των παιδιών

·         Γραπτό ενημερωτικό και υποστηρικτικό υλικό για τους γονείς στην ηλεκτρονική σελίδα της ψυχοπαιδαγωγικής ομάδας του Νηπιαγωγείου, που αφορά στην ανάπτυξη των παιδιών και στον ρόλο των γονέων

4.    Δράσεις εξατομικευμένης ενίσχυσης των παιδιών

 

·         Συνεργασία με τους παιδαγωγούς με σκοπό την εξατομίκευση της εκπαίδευσής των παιδιών και την ενίσχυσή τους μέσα στην τάξη, βάσει των αναγκών που έχουν προκύψει από την ανιχνευτική διαδικασία

·         Εξατομικευμένες γραπτές οδηγίες ενίσχυσης προς τις παιδαγωγούς γύρω από τομείς λόγου και πρακτικών δεξιοτήτων

·         Συναντήσεις με τους γονείς γύρω από τις συνεχιζόμενες ανάγκες των παιδιών, με σκοπό την στήριξη των ιδίων και την ενίσχυση των παιδιών τους εκτός Σχολείου

·         Επικοινωνία με ειδικούς που παρακολουθούν τα παιδιά εκτός σχολείου και διασύνδεση με τους παιδαγωγούς με σκοπό την σφαιρική πλαισίωσή των παιδιών

5.    Δράσεις μετάβασης των παιδιών στην 1η Δημοτικού:

 

·         Συνεργασία με παιδαγωγούς, διεύθυνση και γονείς εν όψει της μετάβασης των παιδιών στην 1η Δημοτικού

·         Ενημερωτική ομιλία στους γονείς του Νηπιαγωγείου για τη μετάβαση στην 1η Δημοτικού

·         Συνεργασία με τις ψυχοπαιδαγωγικές ομάδες των δυο δημοτικών σχολείων του ΕΕΙ εν όψει της ένταξής των παιδιών στην 1η Δημοτικού με σκοπό την βέλτιστη πλαισίωσή τους