Τμήμα Μαθηματικών

Στόχος μας είναι οι μαθητές Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου να εξοικειωθούν με τη μαθηματική γλώσσα και να αναγνωρίσουν τον ρόλο των Μαθηματικών και της μαθηματικής σκέψης σε διάφορους τομείς της γνώσης. Με τα μαθήματα Άλγεβρας, Γεωμετρίας, Στατιστικής και Πιθανοτήτων, μαθαίνουν να οργανώνουν τη σκέψη τους. Καλλιεργούν δεξιότητες, όπως η ορθολογική και η αναλυτική σκέψη, η παρατηρητικότητα, η δημιουργικότητα και ταυτόχρονα να αποκτούν την αίσθηση της συμμετρίας και του ωραίου.

Ακολουθούμε μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας με καινοτόμα προγράμματα στο πλαίσιο του Middle Years Programme (MYP) του International Baccalaureate για διερευνητική μάθηση, ώστε οι σχολικές αίθουσες να είναι εργαστήρια δημιουργίας και μάθησης.

Ενσωματώνουμε την τεχνολογία στο μάθημα και προσφέρουμε υποστηρικτικό διδακτικό υλικό, eQuizzes και e-tutoring.

Μέσω των Ομίλων και άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δίνουμε τη δυνατότητα στους μαθητές μας να διευρύνουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στα Μαθηματικά και να προετοιμαστούν για εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς.

 

Κολλέγιο Αθηνών

Προϊστάμενος Τμήματος Γυμνασίου - Λυκείου: Αλέξανδρος Μαναρίδης

Συντονιστής: Επαμεινώνδας Ζαφείρης

Συντονιστής Τμήματος Δημοτικού: Παναγιώτης Καρατζάνος

 

Κολλέγιο Ψυχικού

Προϊστάμενος Τμήματος Γυμνασίου - Λυκείου: Δημήτριος Λελοβίτης

Συντονίστρια: Δέσποινα-Ινώ Παγώνη

Συντονιστής Τμήματος Δημοτικού: Γεώργιος Παπαδημητρίου

 

IB DP

Subject Course Coordinator (Mathematics): Παναγιώτης Οικονομόπουλος