Στόχος μας είναι η ασφαλής και αξιόπιστη μεταφορά των μαθητών μας προς και από το Σχολείο, ώστε να μπορούν να αποδώσουν καλύτερα στα μαθήματα και τις δραστηριότητές τους.

Ο συντονισμός της Μεταφοράς γίνεται από το Γραφείο Κίνησης, σε συνεργασία με εταιρείες σχολικών λεωφορείων, που προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, με ειδικά εκπαιδευμένους συνοδούς.

Τα δρομολόγια σχεδιάζονται ξεχωριστά για κάθε σχολική μονάδα, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών.

Δείτε εδώ τους όρους μεταφοράς και τα κόμιστρα.