ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δικτυακού τόπου www.athenscollege.edu.gr
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

greek_website_logo

Το Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα (Ε.Ε.Ι.) [Υπεύθυνος Επεξεργασίας] λειτουργεί τον δικτυακό τόπο www.athenscollege.edu.gr (εφεξής «Δικτυακός Τόπος Ε.Ε.Ι.») και με την παρούσα Πολιτική δηλώνει τη δέσμευσή του για το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του Δικτυακού Τόπου του Ε.Ε.Ι., των χρηστών που εισέρχονται με χρήση ειδικών κωδικών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου  Ε.Ε.Ι. (όπως CMS, So Simple, IC365, Manage Bac, Webmail, Service Desk, στο σύστημα ηλεκτρονικών εγγραφών, ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας, εφαρμογή MS Teams), των μαθητών, των γονέων, των εκπαιδευτικών, υπαλλήλων, αποφοίτων, δωρητών ή τρίτων προσώπων (εφεξής: «Επισκέπτες» ή «Υποκείμενα δεδομένων») που επιλέγουν κάποια υπηρεσία μέσω του Δικτυακού Τόπου του Ε.Ε.Ι. Σημειώνεται ότι μπορείτε να ενημερωθείτε για την πλήρη Δήλωση Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων του Ε.Ε.Ι., την οποία μπορείτε να συμβουλευτείτε εδώ.  

Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε
(1) Στοιχεία που καταχωρίζει ο Επισκέπτης: Κατά την επίσκεψη, χρήση ή περιήγηση στον Δικτυακό Τόπο του Ε.Ε.Ι., μπορεί να ζητηθεί από τον Επισκέπτη να παρέχει προσωπικά δεδομένα του είτε για να κάνει χρήση κάποιας υπηρεσίας, είτε για να δηλώσει συμμετοχή σε κάποια δράση ή εκδήλωση  του Ε.Ε.Ι., είτε για να υποβάλει κάποια αίτηση, να εγγραφεί στο newsletter ή σε έτερη επικοινωνία του Ε.Ε.Ι., ή να προβεί σε κάποια δωρεά ή πληρωμή με χρήση πιστωτικής κάρτας. Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να ζητηθούν από τον Επισκέπτη είναι μεταξύ άλλων ονοματεπώνυμο, δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, επάγγελμα, οικονομικά δεδομένα, φωτογραφία ή έτερα στοιχεία σχετικά με την ενέργεια / δράση που επιλέγει μέσω του Δικτυακού Τόπου του  Ε.Ε.Ι. (ενδεικτικά αναφέρουμε υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για εργασία στο Ε.Ε.Ι. ή συμπλήρωση αίτησης για συμμετοχή στο Μαραθώνιο ή δήλωση συμμετοχής σε εκδήλωση του Ε.Ε.Ι. ή συμπλήρωση φόρμας δωρεάς). Ο Επισκέπτης θα ενημερώνεται σε κάθε περίπτωση για τα δεδομένα που καλείται να συμπληρώσει και τη χρήση / επεξεργασία αυτών, καθώς και για το ποια από αυτά είναι υποχρεωτική ή προαιρετική η συμπλήρωσή τους για την ολοκλήρωση της ενέργειας.

(2) Πληροφορίες πρόσβασης – Data Logs: Επίσης, κατά την είσοδο στο www.athenscollege.edu.gr μπορεί να καταγραφούν προσωποποιημένα δεδομένα σχετικά με τη συσκευή από την οποία απέκτησε πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο ο Επισκέπτης, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου του internet του Επισκέπτη (IP address), στοιχεία γεωγραφικής πρόσβασης, ανιχνευτές μοναδικότητας συσκευών πρόσβασης, πληροφορίες για τον browser, γλώσσα του browser, έκδοση λειτουργικού συστήματος, ημερομηνία και ώρα αιτήματος, διεύθυνση ιστοσελίδας ή συναφείς πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για ανίχνευση της πρόσβασης στον Δικτυακό Τόπο του Ε.Ε.Ι. και σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτεται χρήση του Δικτυακού Τόπου από προσωπικές διευθύνσεις πρωτοκόλλου. Τα δεδομένα αυτά (Web server logs) διαγράφονται περιοδικά.

(3) Cookies: Συμπληρωματικά στα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα, κατά την χρήση της Ιστοσελίδας, αποθηκεύονται στον υπολογιστή των Επισκεπτών cookies, δηλαδή μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου (text files) που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιεί ο Επισκέπτης στο φάκελο προσωπικού προφίλ κάθε χρήστη (όπως για παράδειγμα στους υπολογιστές με λειτουργικό windows στο φάκελο «c:\users\profile name\appdata και με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης δεν έχει αλλάξει ρυθμίσεις) και αποστέλλουν στον εξυπηρετητή μας (server) στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής, δηλαδή δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης. Επισημαίνεται ότι με εξαίρεση τα λεγόμενα απαραίτητα cookies, που είναι τα cookies λειτουργικότητας και προτιμήσεων και που είναι απολύτως απαραίτητα για να έχει ο Επισκέπτης ακώλυτη πρόσβαση και χρήση του Διαδικτυακού τόπου, όλα τα υπόλοιπα cookies (στατιστικών, διαφήμισης και προσωποποίησης) καταχωρίζονται στον εξυπηρετητή μας μόνο αφού ο Επισκέπτης δώσει τη συγκατάθεσή του και τα ενεργοποιήσει κατά την είσοδό του στο Διαδικτυακό τόπο.

Ενημέρωση για τα cookies
Τα cookies που χρησιμοποιεί ο Διαδικτυακός τόπος μας αναφέρονται αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα και διακρίνονται καταρχήν σε:  

α) Cookies λειτουργικότητας και προτιμήσεων, που είναι απολύτως απαραίτητα  για να έχετε ακώλυτη πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας μας και δεν είναι δυνατό να απενεργοποιηθούν. Τα cookies αυτά αποτελούν μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου (text files), που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιεί ο Επισκέπτης και αποστέλλουν στον εξυπηρετητή μας (server) στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής του Επισκέπτη, δηλαδή δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης. Μόνον ο Διαδικτυακός τόπος μας μπορεί να διαβάσει τα cookies λειτουργικότητας και προτιμήσεων. Σκοπός τους είναι να κάνουν την περιήγηση του Επισκέπτη στο Διαδίκτυο πιο φιλική και συνολικά πιο αποτελεσματική.  
Ειδικότερα, τα cookies αυτά περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Μοναδικό –τυχαίο- ID επισκέπτη του Ιστότοπου. 
  • Χρόνος πρώτης επίσκεψης του συγκεκριμένου επισκέπτη του Ιστοτόπου.
  • Χρόνος προηγούμενης επίσκεψης του συγκεκριμένου επισκέπτη.
  • Αριθμός επισκέψεων του συγκεκριμένου επισκέπτη.
  • Πληροφορίες ταυτότητας χρήστη
  • Πληροφορίες επιλογών συναίνεσης παρακολούθησης 
  • Πληροφορίες ιστοσελίδας προορισμού

 

β) "Προαιρετικά Cookies" που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο εφόσον ο Επισκέπτης μας δώσει τη συγκατάθεσή του, δηλαδή μόνο αν τα ενεργοποιήσει μέσω των αντίστοιχων συνδέσμων που παρέχουμε κατά την είσοδό του στον Διαδικτυακό τόπο. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε οποτεδήποτε να απενεργοποιήσει τα "Προαιρετικά Cookies" με τον ίδιο τρόπο.  

Περαιτέρω, τα "Προαιρετικά Cookies" μας διακρίνονται σε δύο επιμέρους κατηγορίες που αναφέρουμε στον κατωτέρω πίνακα:

i. "Cookies στατιστικών & ανάλυσης" που μας επιτρέπουν να βλέπουμε τις προτιμήσεις του Επισκέπτη, να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία και έτσι να βελτιώνουμε το Διαδικτυακό μας τόπο. Συγκεκριμένα, ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί Google Analytics, μια διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης της Google Inc. («Google»). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί “cookies”, τα οποία αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική συσκευή του Επισκέπτη και καθιστούν δυνατή την ανάλυση της χρήσης στο Διαδικτυακό μας τόπο. Τα εν λόγω δεδομένα δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους για σκοπούς προωθητικών ενεργειών, έρευνας αγοράς ή για εμπορικούς σκοπούς εν γένει. 

ii. "Διαφημιστικά Cookies" που δίνουν πληροφορίες για το σχολείο μας, ώστε οι διαφημίσεις μας να είναι στοχευμένες στις δικές σας προτιμήσεις.

Πίνακας με τα cookies που χρησιμοποιούμε

Cookies λειτουργικότητας και προτιμήσεων (Απαραίτητα

Ονομασία Domain Σκοπός Λήξη 
ASP.NET_SessionId.athenscollege.edu.grΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με τη συνεδρία του χρήστη και επιτρέπει στους επισκέπτες να συνδεθούν στον ιστότοπο.
Session 
.AspNet.Cookieswww.athenscollege.edu.grΧρησιμοποιείται για την αποθήκευση πληροφοριών ταυτότητας. Απαραίτητο για τη διασύνδεση του χρήστη στον ιστότοπο. Η λήξη του εξαρτάται από την επιλογή “Remember me” του χρήστη κατά τη σύνδεση στον ιστότοπο.
 
Session ή 600 λεπτά
sf_timezoneoffsetwww.athenscollege.edu.grΑποθηκεύει τη διαφορά ζώνης ώρας μεταξύ της UTC και της τοπικής ώρας του χρήστη, σε λεπτά. Αυτό το cookie αποθηκεύεται μόνο για συνδεδεμένους χρήστες.
 
Session 
 sf-prs-luwww.athenscollege.edu.grΑποθηκεύει τη διεύθυνση URL προορισμού.
 
Session 
sf-prs-sswww.athenscollege.edu.grΔιατηρεί την ώρα της επίσκεψης στην πρώτη σελίδα. Session 
sf-tracking-consentwww.athenscollege.edu.grΑποθηκεύει την επιλογή συναίνεσης παρακολούθησης, που πραγματοποιείται από τους επισκέπτες. 9999 μέρες 
OpenIdConnect.noncewww.athenscollege.edu.grΧρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη και έχει διάρκεια ζωής 1h. Session 
sf-prs-vpwww.athenscollege.edu.grΑποθηκεύει τις σελίδες που έχει επισκεφθεί ο χρήστης και αποτελούν μέρος προσωποποιημένου τμήματος. Session 
sf-prs-vuwww.athenscollege.edu.grΑποθηκεύει τις διευθύνσεις των σελίδων που έχει επισκεφθεί ο χρήστης και αποτελούν μέρος προσωποποιημένου τμήματος. Session 
sf-data-intell-subject.athenscollege.edu.grΧρησιμοποιείται για τη συνεκτικότητα δεδομένων επισκεψιμότητας του χρήστη. 1 year 
SF-TokenIdwww.athenscollege.edu.grΔιαχειρίζεται το claims token (claims authentication mode) και είναι απαραίτητο για την σύνδεση των χρηστών στον ιστότοπο.118 λεπτά
sf_sitewww.athenscollege.edu.grΑποθηκεύει τον κωδικό του τρέχοντος ιστότοπου. 2 χρόνια 
__cfduid.athenscollege.edu.grCookie του CloudFlare CDN που προσδιορίζει την εγκυρότητα της κίνησης στον ιστότοπο.. 30 μέρες 


Cookies Στατιστικών, Διαφήμισης και Προσωποποίησης

Ονομασία Domain Σκοπός Λήξη 
_ga.athenscollege.edu.grΑυτό το cookie χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Google Analytics για την αξιολόγηση του σκοπού επίσκεψης ιστότοπων από τον χρήστη, δημιουργώντας αναφορές για τη δραστηριότητα στους ιστότοπους για λογαριασμό διαχειριστών ιστότοπων και για τη βελτίωση της εμπειρίας πελατών. 2 χρόνια 
 _gid.athenscollege.edu.grΑυτό το cookie χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Google Analytics  για να διακρίνει τους χρήστες. 24 ώρες
_gat.athenscollege.edu.grΑυτό το cookie χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Google Analytics για να ρυθμίσει το ρυθμό αιτήματος.1 λεπτό


Για ποιο λόγο συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα – νομική βάση επεξεργασίας
(1) Τα δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο σύμβασης μαζί σας (εγγραφή μαθητή στα Σχολεία του  Ε.Ε.Ι., στις υπηρεσίες Μεταφοράς, στην υπηρεσία σίτισης, στα Ειδικά Προγράμματα του  Ε.Ε.Ι., στα Θερινά Προγράμματα, στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ενηλίκων, στο Πρόγραμμα Άσκηση – Άθληση κα.) συλλέγονται και επεξεργάζονται στο πλαίσιο συμβατικών υποχρεώσεων και καλύπτονται από τη Δήλωση Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων του Ε.Ε.Ι., όπως αυτή κοινοποιείται στα υποκείμενα των δεδομένων (στο πλαίσιο εγγραφών στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι. ή σε έτερες Υπηρεσίες και ευρίσκεται στις οικείες υποσελίδες του Δικτυακού Τόπου του Ε.Ε.Ι. και επικαιροποιήσεις της αναρτώνται στο Διαδικτυακό τόπο του Ε.Ε.Ι.).

(2) Πέραν των ως άνω, αναφορικά με τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Δικτυακού Τόπου του Ε.Ε.Ι., όπως τα δηλώνει ο ίδιος ο Επισκέπτης, αυτά συλλέγονται (κατ’ αίτηση του ίδιου του Υποκειμένου): Για να εκτιμήσουμε αιτήσεις εργασίας στο Ε.Ε.Ι. που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του Δικτυακού Τόπου, για να ενεργοποιήσουμε και να διευκολύνουμε τη διαδικασία δωρεών προς το Ταμείο Υποτροφιών του Ε.Ε.Ι. μέσω του Δικτυακού Τόπου, καθώς και να ενημερώσουμε για τις δράσεις του, για να ικανοποιηθεί αίτημα για χρήση υπηρεσίας του Ε.Ε.Ι., για να δηλωθεί η συμμετοχή του σε εκδήλωση / δράση του Ε.Ε.Ι. ή τρίτου, για να πραγματοποιήσουμε την επιλογή πληρωμής υπηρεσίας (σε όσες υπηρεσίες είναι ενεργοποιημένη μέσω του Δικτυακού Τόπου), για να αποστείλουμε επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών ή έντυπων επιστολών για τα θέματα που το ίδιο το υποκείμενο έχει επιλέξει με την εγγραφή του / συμπλήρωση της σχετικής φόρμας που ευρίσκεται στον Δικτυακό Τόπο, για να διαγνώσουμε ενδεχόμενα προβλήματα με τον server μας (μέσω της IP address) και να διαχειριστούμε το Δικτυακό Τόπο του Ε.Ε.Ι. ελέγχοντας ποια μέρη του Δικτυακού Τόπου έχουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και ποιο ποσοστό επισκεπτών του Δικτυακού Τόπου ανήκει στην Κολλεγιακή Οικογένεια. Σημειώνουμε ότι δε συνδέουμε IP addresses με συγκεκριμένο υποκείμενο. 

(3) Βάση για την καταχώριση της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου και την επεξεργασία των στοιχείων από τα Αρχεία Καταγραφής και το Υποχρεωτικό Cookie, είναι το έννομο συμφέρον μας να προστατεύουμε την ασφάλεια και την ακεραιότητα του Διαδικτυακού τόπου.

(4) Η επεξεργασία των στοιχείων των Επισκεπτών από τα Προαιρετικά Cookies στηρίζεται στην συγκατάθεσή του Επισκέπτη δηλαδή στην ενεργοποίηση κάθε cookie κατά την είσοδο του Επισκέπτη στο Διαδικτυακό τόπο, την οποία μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί με τον ίδιο τρόπο, απενεργοποιώντας τα cookies που δεν επιθυμεί.

Αποδέκτες δεδομένων
Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Επισκέπτη του Δικτυακού Τόπου του  Ε.Ε.Ι. και η επεξεργασία αυτών περιορίζεται εντός του Ε.Ε.Ι. και των σχολικών μονάδων και τα προσωπικά δεδομένα είναι διαθέσιμα στο προσωπικό του Ε.Ε.Ι. και τις Υπηρεσίες του, οι οποίοι δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Την ίδια υποχρέωση έχει και η εκάστοτε εταιρεία συντήρησης (τρίτος) του Δικτυακού Τόπου του Ε.Ε.Ι., η οποία, αποκλειστικώς στο πλαίσιο των αναγκαίων εργασιών συντήρησης του Δικτυακό Τόπου, μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που έχουν παρασχεθεί σ’ αυτόν, ακόμη και να δημιουργήσει προσωρινό αντίγραφό τους, αλλά αυτό συμβαίνει αποκλειστικώς στο πλαίσιο των συγκεκριμένων εργασιών, που είναι εντελώς απαραίτητες για τη συντήρηση του Δικτυακού Τόπου, ενώ κάθε πρόσβαση του εν λόγω τρίτου σταματά και κάθε προσωρινό αντίγραφο καταστρέφεται αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες.

Μπορεί να γνωστοποιηθούν σε τρίτο τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει το ίδιο το Υποκείμενο των δεδομένων μέσω του Δικτυακού Τόπου του Ε.Ε.Ι. προκειμένου να ικανοποιηθεί κάποιο αίτημα για χρήση υπηρεσίας ή προκειμένου να επεξεργαστεί μια πληρωμή (σε τρίτες συνεργαζόμενες τράπεζες που έχουν αναλάβει τη συγκεκριμένη υπηρεσία) ή προκειμένου να κατοχυρωθεί η συμμετοχή του υποκειμένου σε δράση / εκδήλωση τρίτου (όπως ενδεικτικά συμμετοχή στο Μαραθώνιο που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ). Σε περίπτωση γνωστοποίησης των δεδομένων αυτών, το Υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται κατά τη συμπλήρωση της σχετικής  φόρμας / αίτησης.

Σημειώνεται ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και γνωστοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα που μας έχουν δηλωθεί στον Δικτυακό Τόπο του Ε.Ε.Ι. σε κάθε περίπτωση που είμαστε υποχρεωμένοι να τα πράξουμε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή όταν αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας ή στο πλαίσιο εκτέλεσης της δραστηριότητάς μας στις περιπτώσεις outsourcing ή όταν τα στοιχεία επεξεργάζονται από τους συνεργάτες μας ή τρίτα μέρη (όπως cloud services), φροντίζοντας πάντοτε να πληρούνται οι εγγυήσεις για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας.  

Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων
Ενδέχεται στον δικτυακό Τόπο του Ε.Ε.Ι. να περιέχονται σύνδεσμοι (hyperlinks) σε τρίτες ιστοσελίδες προς διευκόλυνση των επισκεπτών μας. Σημειώνεται ότι το Ε.Ε.Ι. δεν ελέγχει τρίτες ιστοσελίδες ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενό τους ή για τις πρακτικές / πολιτικές ασφαλείας που ακολουθούν ή για το σύνδεσμό των τρίτων ιστοσελίδων.  

Ενδέχεται να έχουμε εγκαταστήσει “plug ins” τρίτων ιστοσελίδων όπως You Tube, Twitter, Facebook, Instagram, Google Plus ή άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιούν “third party cookies”. Καθώς η πολιτικές χρήσης των cookies των τρίτων ιστοσελίδων μπορεί να αλλάζουν / αναθεωρούνται, ο επισκέπτης οφείλει να ενημερώνεται για τις συγκεκριμένες πολιτικές απευθείας από τις ιστοσελίδες που τα χρησιμοποιούν. Ο επισκέπτης μπορεί να απενεργοποιήσει τη χρήση cookies μέσω τις επιλογές του browser που χρησιμοποιεί.

Αποστολή ηλεκτρονικής επικοινωνίας
Το Ε.Ε.Ι. μπορεί να σας αποστείλει μηνύματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει κατά τη συμπλήρωση κάποιας φόρμας που ευρίσκεται στον Δικτυακό του Τόπο. Σημειώνεται ότι στην φόρμα επικοινωνίας θα υπάρχει ενημέρωση για την επικοινωνία που μπορεί να διενεργηθεί εκ μέρους του Ε.Ε.Ι. και ο Επισκέπτης θα κληθεί να παρέχει τη συγκατάθεσή του, όπου αυτή απαιτείται, για τη χρήση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης εκ μέρους του Ε.Ε.Ι. για ενημερωτικά θέματα του Ε.Ε.Ι. για τη συγκεκριμένη δράση που εγγράφεται ο Επισκέπτης ή για την υπηρεσία που διενεργεί τη δράση / εκδήλωση ή για λοιπές δράσεις του Ε.Ε.Ι.   

Ο Επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα να μη λαμβάνει ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα για νέα και δράσεις του Ε.Ε.Ι, είτε ανακαλώντας τη χορηγηθείσα συγκατάθεσή του, εάν αυτή αποτελεί τη νομική βάση επεξεργασίας, και σε κάθε περίπτωση επιλέγοντας συγκεκριμένο σύνδεσμο (unsubscribe) που θα ευρίσκεται εντός του ηλεκτρονικού μηνύματος ή διατυπώνοντας σχετικό αίτημα στο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ε.Ε.Ι. (στοιχεία επικοινωνίας οράτε κατωτέρω).

Αν μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η πληροφορία που περιέχεται στο μήνυμα μπορεί να μην είναι ασφαλής ή κρυπτογραφημένη. Για το λόγο αυτό συστήνουμε την προσεκτική αποστολή προσωπικών ή εμπιστευτικών πληροφοριών που εμπεριέχονται σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Προστασία Δεδομένων
Για να εμποδιστεί η πρόσβαση τρίτων, να διατηρηθεί  η ακρίβεια των δεδομένων και να εξασφαλιστεί η ορθή χρήση των πληροφοριών / δεδομένων που συλλέγονται από τους Επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου, το Ε.Ε.Ι. έχει ακολουθήσει το ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας. Ωστόσο, η μετάδοση πληροφοριών μέσω Διαδικτύου ή του συστήματος αποθήκευσης δεδομένων δεν είναι δυνατών να εγγυάται 100% ασφάλεια.

Το Ε.Ε.Ι. έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα εξασφάλισης των δεδομένων που συλλέγει από την Ιστοσελίδα και την περαιτέρω επεξεργασία / χρήση αυτών.

Χρόνος διατήρησης δεδομένων
- Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνουν τα ίδια τα Υποκείμενα των δεδομένων μέσω του Δικτυακού Τόπου του Ε.Ε.Ι. διατηρούνται κατά το χρόνο που ορίζεται για κάθε ένα από αυτά στην κάθε δράση και σύμφωνα με το σκοπό επεξεργασίας και, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους. 

- Το Ε.Ε.Ι. δύναται να διατηρήσει δεδομένα των υποκειμένων όπως τα έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική φόρμα / αίτηση του Δικτυακού του Τόπου, προκειμένου να αποστέλλει ενημερωτικό υλικό για την δράση / υπηρεσία που  έχει επιλέξει το υποκείμενο και μετά την ολοκλήρωση αυτής ή και για έτερες δράσεις του Ε.Ε.Ι. Η εν λόγω διατήρηση των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του υποκειμένου (εκτός αν λαμβάνει την επικοινωνία βάσει έτερης νομικής βάσης πχ. λόγω συμβατικής σχέσης ή εννόμου συμφέροντος του Ε.Ε.Ι. για ενημέρωση), όπου αυτή απαιτείται, την οποία έχει δικαίωμα να ανακαλέσει στο μέλλον χωρίς να θίγεται η επεξεργασία που έχει λάβει χώρα μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης ή μέχρι τη στιγμή της δήλωσης (μέσω της επιλογής unsubscribe) ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα για νέα και δράσεις του Ε.Ε.Ι..

- Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) της συσκευής του Επισκέπτη (υπολογιστής, κινητό ή ταμπλέτα) που καταχωρίζεται αυτόματα στον εξυπηρετητή μας (server) κατά την είσοδό του στο Διαδικτυακό τόπο μας, τηρείται τρεις μήνες από την ημερομηνία εισόδου στο Διαδικτυακό τόπο και, εν συνεχεία, διαγράφεται αυτομάτως.

- Τα Session-Cookies διαγράφονται όταν αποσυνδεθεί ο Επισκέπτης ή κλείσει τον περιηγητή. Καθόσον αφορά στα «Προαιρετικά» cookies, αυτά τηρούνται για όσο χρόνο αναφέρεται στον παραπάνω Πίνακα («Πίνακας με τα cookies που χρησιμοποιούμε»).  

Δικαιώματα υποκειμένων
Το Ε.Ε.Ι. σέβεται και τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από το Γενικό Κανονισμό δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Συγκεκριμένα τα υποκείμενα διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στην επεξεργασία των δεδομένων τους («Δικαίωμα πρόσβασης») και δύνανται να αιτηθούν και να λάβουν περαιτέρω ενημέρωση («Δικαίωμα ενημέρωσης») για την εκτελούμενη επεξεργασία. Επιπλέον τα υποκείμενα έχουν τα κάτωθι δικαιώματα εκ του Γενικού Κανονισμού, υπό τις προϋποθέσεις και με δυνατότητες ενάσκησης αυτών κατά τα οικεία άρθρα του Γενικού Κανονισμού: (Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των στοιχείων τους,  Δικαίωμα διαγραφής  των στοιχείων τους, Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων, Δικαίωμα εναντίωσης σε περαιτέρω επεξεργασία, Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης σε περίπτωση που προσωπικά στοιχεία έχουν συλλεγεί με την συγκατάθεση του υποκειμένου).

Για την άσκηση των δικαιωμάτων του, το Υποκείμενο έχει δυνατότητα να υποβάλει έγγραφο αίτημα προς το Ε.Ε.Ι. δια μέσου του ορισθέντος Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, στα στοιχεία επικοινωνίας ως ορίζονται κατωτέρω. Το Ε.Ε.Ι. θα απαντήσει εντός προθεσμίας ενός μηνός από την επίσημη παραλαβή του έγγραφου αιτήματος, με δυνατότητα παράτασης εφόσον απαιτείται και αναλόγως της πολυπλοκότητας του αιτήματος, κατά τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό.  

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
Το Ε.Ε.Ι. έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για παρακολούθηση της τήρησης των παρόντων διατάξεων της Πολιτικής για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων του Δικτυακού Τόπου του Ε.Ε.Ι και συμμόρφωσης του Ε.Ε.Ι. με τον Γενικό Κανονισμό. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων αναφορικά με θέματα που άπτονται της παρούσας Πολιτικής  Ασφαλείας και λοιπών ζητημάτων που  τυχόν δεν καλύπτονται από την παρούσα και αφορούν τα προσωπικά δεδομένα τους.

[Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Κος. Αλέξιος Παπασταύρου, Τηλ. 210 6798186, email: [email protected],  διεύθυνση: Στεφάνου Δέλτα 15, 15452 Ψυχικό,  Website: www.athenscollege.edu.gr]

Εποπτεύουσα Αρχή
Εποπτεύουσα Ελληνική Αρχή για παρακολούθηση εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού έχει οριστεί η  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.). [www.dpa.gr, ταχ.διεύθυνση: Λ.Κηφισίας αρ.1-3, τκ. 11523, τηλέφωνο: +302106475600, φαξ: +302106475628, email: [email protected]]

Αναθεώρηση Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων δικτυακού τόπου Ε.Ε.Ι.
Η παρούσα Πολιτική Ασφαλείας, που τέθηκε σε ισχύ στις 25.5.2018, έχει συνταχθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, της 27ης Απριλίου 2016  και της ελληνικής νομοθεσίας και έχει επικαιροποιηθεί στις 21.11.2018 και στις 9.12.2020. Ενδέχεται να επικαιροποιηθεί στο μέλλον και οποιαδήποτε αλλαγή θα αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο του Ε.Ε.Ι. (www.athenscollege.edu.gr) και θα φέρει ημερομηνία αναθεώρησης.