Τμήμα Γερμανικών

Από τη διοργάνωση του δικού μας Oktoberfest και του γερμανικού bistro στο πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικου Bazaar και το Πανηγύρι, έως την επαφή με τη γερμανική λογοτεχνία, τη μουσική, τις θεατρικές παραστάσεις και τη συμμετοχή σε προγράμματα του Goethe Institut, οι μαθητές μας γνωρίζουν τη γερμανική γλώσσα και τον γερμανικό πολιτισμό.

Στόχος του Τμήματος Γερμανικών είναι να μάθουν τα παιδιά να χειρίζονται τη γλώσσα τόσο στον γραπτό όσο και τον προφορικό λόγο, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν σε ένα γερμανόφωνο περιβάλλον.

Τα Γερμανικά διδάσκονται ως δεύτερη ξένη γλώσσα από το Δημοτικό έως το Λύκειο στο πλαίσιο του International Baccalaureate. Με μέσο την επικοινωνία, την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και την ευρεία χρήση της τεχνολογίας, οι εκπαιδευτικοί μας ενθαρρύνουν τους μαθητές να καλλιεργήσουν δεξιότητες, που θα τους είναι χρήσιμες στον σύγχρονο κόσμο της γλωσσικής πολυμορφίας και κινητικότητας.

 

Κολλέγιο Αθηνών

Συντονίστρια Γυμνασίου - Λυκείου: Κάτια-Ευγενία Αλεβιζοπούλου

Συντονίστρια Δημοτικού: Άσπα Φαραού


Κολλέγιο Ψυχικού

Συντονίστρια Γυμνασίου - Λυκείου: Κάτια-Ευγενία Αλεβιζοπούλου

Συντονίστρια Δημοτικού: Κωνσταντίνα Ντούλια


IB DP

Subject Course Coordinator (English-French-German): Μαρία-Έρη Φωκά