Δημοτικό, Γυμνάσιο & Λύκειο

Στόχος του προγράμματος Γαλλικών είναι να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές των Σχολείων μας να αποφοιτούν έχοντας επαρκή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας και τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων για τα ξενόγλωσσα διπλώματα. Τα διπλώματα στη Γαλλική γλώσσα, του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας (France Education International) είναι αυτά που ορίζει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών λειτουργεί πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης στα Γαλλικά για μαθητές 1ης, 2ας, 3ης και 4ης Δημοτικού. Οι δραστηριότητες βασίζονται σε ψυχαγωγία,  χειροτεχνίες, τραγούδι, παιχνίδι και στην εισαγωγή της ανάγνωσης και της γραφής. Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές τα παιδιά ανακαλύπτουν τον κόσμο στα Γαλλικά.

Επίσης, έχει καταρτισθεί συμπληρωματικό πρόγραμμα σπουδών για τους μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου που θέλουν να αποκτήσουν επαρκή γνώση της Γαλλικής γλώσσας και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων DELF & DALF. Στη διδασκαλία των μαθημάτων εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι παιδαγωγικής από αυστηρά επιλεγμένο διδακτικό προσωπικό. Τα μαθήματα υποστηρίζονται από κατάλληλο υλικό, αποκλειστικά γαλλικών εκδόσεων, περιλαμβάνουν δε, μεταξύ άλλων, συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις (διαγωνισμός Γαλλοφωνίας κ.ά.), χρήση βιβλιοθήκης κ.ά.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών διοργανώνει εκπαιδευτικές/πολιτιστικές εκδρομές στο εξωτερικό – οι μαθητές του Κέντρου θα έχουν προτεραιότητα σε αυτές τις εκδρομές. 

Η διδασκαλία  γίνεται σε τρεις κύκλους όπως ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς.

1ος κύκλος Βασική Βαθμίδα - DELF A1- A2- B1

Οι μαθητές διδάσκονται το λεξιλόγιο και τις βασικές δομές της Γαλλικής γλώσσας που τους επιτρέπουν:

  • να εκφράζονται σε θέματα γενικού περιεχομένου
  • να παρουσιάζουν θέματα, τοποθετώντας τα στον χρόνο και τόπο που επιθυμούν
  • να συντάσσουν επιστολές, με τις οποίες να ζητούν η να δίνουν πληροφορίες σε θέματα καθημερινής ζωής
  • να διαβάζουν και να κατανοούν κείμενα
  • να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και τις ιδέες τους και να υποστηρίζουν τις θέσεις τους.
Ταυτόχρονα, προετοιμάζονται σε ένα έτος να δώσουν εξετάσεις στις ενότητες DELF A1 - A2 - Β1 (Α', Β', Γ' Γυμνασίου σε κανονικά ή προχωρημένα τμήματα).

2ος κύκλος Μεσαία Βαθμίδα - DELF - Β2

Το DELF B2 διδάσκεται σε ένα έτος και είναι το επίπεδο που απαιτείται προκειμένου οι μαθητές μας να απαλλαγούν από τις εξετάσεις γλώσσας που ζητούν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γαλλίας ή άλλων γαλλόφωνων χωρών. Αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως επίπεδο γλωσσομάθειας.

3ος κύκλος Ανώτερη Βαθμίδα - DALF C1 - C2

Το DALF C1 διδάσκεται σε ένα έτος, πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσης της Γαλλικής γλώσσας και απαλλάσσει τους ξένους σπουδαστές από τις εξετάσεις γλώσσας που απαιτούν τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας ή άλλων γαλλόφωνων χωρών.

Το DALF C2 διδάσκεται σε ένα έτος και πιστοποιεί το άριστο επίπεδο γνώσης της Γαλλικής γλώσσας.

Οι έξι ενότητες (Α1, Α2, B1, B2, C1, C2) είναι ανεξάρτητες και δε χρειάζονται ανανέωση.