Τμήμα Αγγλικών

Ως Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, αποτελεί προτεραιότητά μας όλοι οι μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών να αποκτήσουν μεγάλη ευχέρεια με την Αγγλική γλώσσα. Από το δίγλωσσο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς» έως τις υπόλοιπες σχολικές βαθμίδες, στόχος μας είναι οι μαθητές να έχουν μια ουσιαστική εμπειρία με τη γλώσσα. Με την παρατήρηση, την έρευνα, την επικοινωνία και τον πειραματισμό, καλλιεργούν γλωσσικές δεξιότητες.  

Οι μαθητές μας εισάγονται στην Αγγλική γλώσσα μέσα σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον ομαδοσυνεργατικότητας και αλληλεπίδρασης με άλλους συμμαθητές τους. Αυτό τους βοηθά να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στη χρήση της ξένης γλώσσας. 

Στο Τμήμα Αγγλικών του Σχολείου μας σχεδιάζουμε με προσοχή τη διδακτέα ύλη για να ταιριάζει στην ηλικία και το γλωσσικό επίπεδο όλων των μαθητών. Διασφαλίζουμε ότι προάγει την κατανόηση, την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες επικοινωνίας, συμβαδίζοντας με τη μεθοδολογία του International Baccalaureate.

Για να έχουν τη μέγιστη εμπειρία με την Αγγλική γλώσσα, οι μαθητές μας μπορούν να συμμετέχουν και σε σειρά εξωσχολικών δραστηριοτήτων που γίνονται στα Αγγλικά, όπως οι Όμιλοι, το Πρόγραμμα Forensics και οι σχολικές εκδόσεις. 

 

Διασχολική Προϊσταμένη: Παναγιώτα Πριοβόλου

 

Κολλέγιο Αθηνών

Προϊσταμένη Λυκείου: Πέννυ Μπασιάκου

Προϊσταμένη Γυμνασίου: Κωνσταντίνα Ιωάννου

Προϊσταμένη Δημοτικού: Φανή Καφετζοπούλου

Συντονιστής Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 1ης-2ας Δημοτικού: Βασίλης Καραστάθης


Κολλέγιο Ψυχικού

Προϊσταμένη Λυκείου: Ελισάβετ-Μαρία Λάσκαρη

Προϊσταμένη Γυμνασίου: Ελένη Γκολέμη

Προϊσταμένη Δημοτικού: Ναταλία Κάντζια

Συντονίστρια Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 1ης -2ας Δημοτικού: Ελένη Μαρινοπούλου 


IB DP

Subject Course Coordinator (English-French-German): Μαρία-Έρη Φωκά