Οι Διευθύνσεις των Δημοτικών Σχολείων αποτελούνται από τους Διευθυντές, τους Αναπληρωτές Διευθυντές και δύο Υποδιευθυντές. Αποτελούν τα συλλογικά όργανα διοίκησης των σχολικών μονάδων και έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία και το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται σε αυτές, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων.

Διεύθυνση Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών

Διευθυντής: Ιωάννης Καλογεράς

Αναπληρώτρια Διευθύντρια - Συντονίστρια PYP: Ελευθερία Καμπέρη 

Υποδιευθύντρια: Μαρία Νομικού

Υποδιευθύντρια: Βιολέττα Παύλου

 

Διεύθυνση Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού

Διευθύντρια: Δήμητρα Παναγούλη

Αναπληρωτής Διευθυντής- Συντονιστής ΡΥΡ: Παναγιώτης Δέδες

Υποδιευθύντρια: Βασιλική Καρκάση

Υποδιευθύντρια: Μαρία Θερμογιάννη