Οι Διευθύνσεις των Δημοτικών Σχολείων αποτελούνται από τους Διευθυντές, τους Αναπληρωτές Διευθυντές και δύο Υποδιευθυντές. Αποτελούν τα συλλογικά όργανα διοίκησης των σχολικών μονάδων και έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία και το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται σε αυτές, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων.

Διεύθυνση Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών

Διευθυντής: Λουκάς Ζάχος

Αναπληρώτρια Διευθύντρια - Συντονίστρια PYP: Γεωργία Μέγα

Υποδιευθυντής: Παντελεήμων Αντωνίου

Υποδιευθυντής: Σταύρος Καλλιμάνης

 

Διεύθυνση Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού

Διευθυντής: Δημήτρης Σιαμόπουλος

Αναπληρωτής Διευθυντής - Συντονιστής PYP: Βασίλης Ζώσης

Υποδιευθυντής: Παναγιώτης Δέδες

Υποδιευθύντρια: Κωνσταντίνα Ψωμά - Καλοφορίδου