Οι Διευθύνσεις των Δημοτικών Σχολείων αποτελούνται από τους Διευθυντές, τους Αναπληρωτές Διευθυντές και δύο Υποδιευθυντές. Αποτελούν τα συλλογικά όργανα διοίκησης των σχολικών μονάδων και έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία και το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται σε αυτές, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων.

Διεύθυνση Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών

Διευθυντής: Λουκάς Ζάχος

Αναπληρώτρια Διευθύντρια - Συντονίστρια PYP: Γεωργία Μέγα

Υποδιευθυντής: Παναγιώτης Φινές

Υποδιευθύντρια: Ελένη Μαππούρα-Φωτάκη

 

Διεύθυνση Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού

Διευθυντής: Δημήτρης Σιαμόπουλος

Αναπληρωτής Διευθυντής: Άγγελος Βλάχος 

Υποδιευθυντής - Συντονιστής ΡΥΡ: Παναγιώτης Δέδες

Υποδιευθύντρια: Αικατερίνη Ρεκούμη