Οι Μαθητές συμμετέχουν στο Annual Fund

Οι μαθητές μας συμμετέχουν διαχρονικά στο Annual Fund μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες, στηρίζοντας το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Σχολείου μας για την Οικονομική Στήριξη συμμαθητών και των οικογενειών τους, στις περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη. Οι δράσεις τους εντάσσονται σε ένα σύνολο κοινωνικών δράσεων που πραγματοποιούν κάθε χρόνο. 

Παρακάτω τρέχουσες και προηγούμενες πρωτοβουλίες Μαθητικών Κοινοτήτων ή/και (ομάδων) μαθητών:

Τρέχουσες μαθητικές πρωτοβουλίες Annual Fund

Τρέχουσες μαθητικές πρωτοβουλίες Annual Fund
Μαθητική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Κολλεγίου Αθηνών συγκεντρώνει χρήματα για τη δημιουργία σχολείου στο χωριό Κyereben 2, κοντά στη τεχνητή λίμνη Βόλτα στην Γκάνα της Αφρικής. Tο σχολείο που ήδη υπάρχει είναι πολύ μικρό για να στεγάσει τους 250 περίπου μαθητές που φοιτούν σε αυτό. Δείτε περισσότερα και στηρίξτε την πρωτοβουλία με τη δωρεά σας!

Προηγούμενες Μαθητικές Πρωτοβουλίες