Οι Μαθητές συμμετέχουν στο Annual Fund

Οι μαθητές μας συμμετέχουν διαχρονικά στο Annual Fund μέσα από διάφορες δράσεις, στηρίζοντας το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Σχολείου μας για την Οικονομική Ενίσχυση συμμαθητών και των οικογενειών τους, στις περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη. Οι δράσεις τους εντάσσονται σε ένα σύνολο κοινωνικών δράσεων που πραγματοποιούν κάθε χρόνο. 

Παρακάτω δράσεις Μαθητικών Κοινοτήτων ή/και (ομάδων) μαθητών ανά βαθμίδα και μονάδα:

Annual Fund

Annual Fund Student Initiatives

Η μαθητική ομάδα EASC του Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών συμμετέχει στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Διαστημικής CanSat in Greece που διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (European Space Agency - ESA) με την κατασκευή μικρού δορυφόρου στο μέγεθος κουτιού αναψυκτικού και αποστολή της την ανάπτυξη βιώσιμων μεθόδων για την εξερεύνηση εξωπλανητών, στηρίζοντας παράλληλα το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Σχολείου μας.