Εισαγωγή στο IB Diploma Programme

Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΕΕΙ) θα διεξαγάγει Εισαγωγικές Εξετάσεις για την εισαγωγή νέων μαθητών στο πρώτο έτος του International Baccalaureate Diploma Programme (IΒ1) το Σάββατο, 7 Μαΐου 2022. Το Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών θα δέχεται αιτήσεις από την Τρίτη, 1η Φεβρουαρίου 2022. 

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

  • Αγγλική Γλώσσα
  • Μαθηματικά
  • Γενικές Γνώσεις/Κριτική Σκέψη 

Η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις των παραπάνω μαθημάτων θα αναρτηθεί στα Σχετικά Αρχεία. 

Καθεμία από τις τρεις δοκιμασίες (Αγγλικά, Μαθηματικά, Γενικές Γνώσεις/Κριτική Σκέψη), διάρκειας 75 λεπτών, θα βαθμολογηθεί με άριστα τις 100 μονάδες και βάση τις 50 μονάδες.

Οι υποψήφιοι που δεν θα συγκεντρώσουν τη βάση – έστω και σε ένα από τα τρία παραπάνω μαθήματα ­– θα αποκλεισθούν.

Θα εισαχθούν μαθητές και μαθήτριες κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας και σύμφωνα με τον αριθμό διαθέσιμων θέσεων, με κριτήριο το άθροισμα των βαθμών στις δοκιμασίες Αγγλικών και Μαθηματικών και Γενικών Γνώσεων/Κριτικής Σκέψης.

Η βαθμολογία θα ανακοινωθεί στους γονείς εγγράφως και δεν θα υπόκειται σε οιαδήποτε επανεξέταση ή αναθεώρηση. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών του Κολλεγίου Αθηνών (Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό).

T: 210 6798138, 210 6741349

email: [email protected] ή [email protected]