Εισαγωγή στο IB Diploma Programme

Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΕΕΙ) θα πραγματοποιήσει Εισαγωγικές Εξετάσεις για την εισαγωγή νέων μαθητών, που θα φοιτήσουν στην 1η τάξη του International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP Year 1) κατά το σχολικό έτος 2021-22, το Σάββατο  8 Μαΐου  2021 και ώρα 08:30 – 13:15, στις εγκαταστάσεις του  στο Ψυχικό (Στεφάνου Δέλτα 15), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων  την  Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021 και ώρα 17:00, αφού προηγουμένως καταβληθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του Κολλεγίου, το ποσό των 120 Ευρώ.

 

Συγκεκριμένα:

Α. Εισαγωγικές Εξετάσεις – εισαγωγή μαθητών

Οι υποψήφιοι μαθητές θα πρέπει να λάβουν μέρος σε εξετάσεις, που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή μαθητών στην 1η τάξη του International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP Year 1) του Κολλεγίου Ψυχικού.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

  • Αγγλική Γλώσσα
  • Μαθηματικά
  • Γενικές Γνώσεις/Κριτική Σκέψη 

Η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις των παραπάνω μαθημάτων βρίσκεται στα Σχετικά Αρχεία.

Καθεμία από τις τρεις δοκιμασίες (Αγγλικά, Μαθηματικά, Γενικές Γνώσεις/Κριτική Σκέψη), διάρκειας 75 λεπτών, θα βαθμολογηθεί με άριστα τις 100 μονάδες και βάση τις 50 μονάδες.

Οι υποψήφιοι που δεν θα συγκεντρώσουν τη βάση – έστω και σε ένα από τα τρία παραπάνω μαθήματα ­– θα αποκλεισθούν.

Θα εισαχθούν μαθητές και μαθήτριες κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας και σύμφωνα με τον αριθμό διαθέσιμων θέσεων, με κριτήριο το άθροισμα των βαθμών στις δοκιμασίες Αγγλικών και Μαθηματικών και Γενικών Γνώσεων/Κριτικής Σκέψης.

Η βαθμολογία θα ανακοινωθεί στους γονείς εγγράφως και δεν θα υπόκειται σε οιαδήποτε επανεξέταση ή αναθεώρηση. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών του Κολλεγίου Αθηνών (Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό).

T: 210 6798138, 210 6741349

email: [email protected] ή [email protected] 

 

 

Β. Υποτροφίες Αριστείας

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ένας μαθητής, που θα έχει την υψηλότερη βαθμολογία στα Μαθηματικά και Αγγλικά και Γενικές Γνώσεις/Κριτική Σκέψη (αθροιστικά) θα ενημερωθεί για τη χορήγηση σε αυτόν Υποτροφίας Αριστείας. Απαιτείται άθροισμα βαθμολογίας στα τρία μαθήματα τουλάχιστον 263/300.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Εξαγωγής Αποτελεσμάτων ως προς την επιλογή των υποτρόφων είναι αμετάκλητες.

 

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο:

https://www.athenscollege.edu.gr/why-join-us/scholarships-financial-aid/merit

T: 210 6798356, 210 6798265

email: [email protected] 

 

Γ. Υποτροφίες ειδικού ενδιαφέροντος

Χορηγείται μέχρι μία υποτροφία για μαθητή που κατά τις Εισαγωγικές Εξετάσεις για το πρώτο έτος του International Baccalaureate Diploma Programme θα επιτύχει την εισαγωγή του και παρουσιάζει τεκμηριωμένα εξαιρετικές επιδόσεις και ειδικές διακρίσεις στα Αθλητικά ή τα Καλλιτεχνικά (Μουσική ή Εικαστικά).

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.athenscollege.edu.gr/why-join-us/scholarships-financial-aid/merit

T: 210 6798356, 210 6798265

email: [email protected] 

 

Δ. Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης – Πρόγραμμα Υποτροφιών

Επισημαίνεται ότι πάγια πολιτική του Κολλεγίου είναι να εξετάζει αιτήματα γονέων που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, προκειμένου να τους χορηγηθεί βοήθεια στα δίδακτρα.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.athenscollege.edu.gr/why-join-us/scholarships-financial-aid/financial-aid-program/financial-aid 

Τ: 210 6798135, 210 6798100 (εσωτ. 4775)

email: [email protected]