«Όταν το θεατρικό παιχνίδι συναντά το παιδικό βιβλίο» (1η - 3η Δημοτικού)

Στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, το θεατρικό παιχνίδι προσεγγίζεται ως εμψυχωτική διαδικασία και αποβλέπει στη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης και επικοινωνίας μεταξύ της εμψυχώτριας και των παιδιών. Χτίζοντας σε αυτή τη σχέση, σκοπός είναι να δημιουργηθεί η βάση για ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, αυτό-έκφραση, κριτική σκέψη, δημιουργική φαντασία των παιδιών. Πρόκειται για μια διαδικασία όπου τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να θέσουν τις ιδέες τους, να πλάσουν τις ιστορίες τους, να εκφραστούν, να μεταμορφωθούν, και όχι να εκτελέσουν έναν συγκεκριμένο ρόλο σε μια παράσταση. Τα παιδιά, δηλαδή, γίνονται συν-δημιουργοί, και όχι ηθοποιοί ή θεατές.

Οι θεματικές είναι εμπνευσμένες από παιδικά βιβλία. Παιδικά βιβλία που προσφέρουν γνώση, έμπνευση, περιέργεια, ευκαιρίες έκφρασης. Οι τεχνικές που ακολουθούνται περιλαμβάνουν εμψυχωτική αφήγηση παιδικών βιβλίων, παιχνίδια ρόλων, αισθητηριακή αγωγή, χρήση οπτικοακουστικού υλικού, πειραματισμούς, εικαστικές δημιουργίες, κατασκευές κλπ.

Στόχος των εργαστηρίων είναι να αποκτήσουν τα παιδιά μέσω της εκπαιδευτικής και ψυχαγωγικής εμπειρίας, αυτοπεποίθηση, φαντασία, αποδοχή, αλλά και μια σειρά δεξιοτήτων:

  • Δεξιότητες μάθησης:  Δημιουργικότητα, Κριτική σκέψη, Συνεργασία, Επικοινωνία
  • Δεξιότητες ζωής: Ενσυναίσθηση, Ευαισθησία, Πρωτοβουλία, Υπευθυνότητα, Συναίσθηση Ευθύνης
  • Δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης:  Επιμόρφωση βασισμένη σε επιστημονικά δεδομένα
  • Δεξιότητες του νου: Επίλυση προβλημάτων, Μελέτη περιπτώσεων, Στρατηγική σκέψη

Το μάθημα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή, 16:00-17:20
Δίδακτρα €400