Εισαγωγή στο Γυμνάσιο & στο Λύκειο

Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΕΕΙ) διεξάγει κάθε χρόνο Εισαγωγικές Εξετάσεις για την εισαγωγή νέων μαθητών άλλων σχολείων στην α΄ Γυμνασίου και την Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού. Ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις, διεξάγονται Εισαγωγικές Εξετάσεις και για τη β' ή/και γ' Γυμνασίου. 

Για το σχολικό έτος 2024-2025, οι Εισαγωγικές Εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 6 Απριλίου 2024 (8:30-13:30), στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου στο campus Ψυχικού (Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό).

Το Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών θα δέχεται ηλεκτρονικές αιτήσεις από την Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023 μέχρι και την Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Υποτροφιών πατήστε εδώ.

 

Σε συνέχεια της ηλεκτρονικής αίτησης και προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμμετοχή του υποψηφίου μαθητή στις εισαγωγικές εξετάσεις, πρέπει:

  • Να συμπληρωθεί η δήλωση αποδοχής των όρων του διαγωνισμού, την οποία θα λάβετε μέσω e-mail από το Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών.
  • Να αποσταλεί ηλεκτρονικά πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου σε μορφή jpeg για την έκδοση του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», το οποίο ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του την ημέρα των εξετάσεων.
  • Να καταβληθούν εξέταστρα ύψους €120 στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς του Κολλεγίου.

 

Όροι του διαγωνισμού

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

  • Ελληνικά
  • Μαθηματικά
  • Αγγλικά

Η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις των παραπάνω μαθημάτων βρίσκεται αναρτημένη στα Σχετικά Αρχεία (Γυμνάσιο/Λύκειο).

Καθεμία από τις τρεις δοκιμασίες (Ελληνικά, Αγγλικά, Μαθηματικά), διάρκειας 75 λεπτών, βαθμολογείται με άριστα τις 100 μονάδες και βάση τις 50 μονάδες.

Οι γονείς των υποψηφίων που αντιμετωπίζουν κάποιου είδους μαθησιακή δυσκολία (πιστοποιημένη από δημόσιο φορέα) πρέπει να επισυνάψουν την αντίστοιχη γνωμάτευση.

Οι υποψήφιοι που δεν θα συγκεντρώσουν τη βάση (50%) – έστω και σε ένα από τα τρία παραπάνω μαθήματα ­– θα αποκλεισθούν.

Θα εισαχθούν μαθητές κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας και σύμφωνα με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, με κριτήριο το άθροισμα των βαθμών στις τρεις δοκιμασίες Ελληνικών, Μαθηματικών και Αγγλικών.

Η βαθμολογία θα ανακοινωθεί στους γονείς εγγράφως μέσω e-mail και δεν θα υπόκειται σε οιαδήποτε επανεξέταση ή αναθεώρηση.

Η Διεύθυνση θα τοποθετήσει τους επιτυχόντες μαθητές στα δύο σχολεία του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών ή Κολλέγιο Ψυχικού) ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις του κάθε σχολείου. Στην κατανομή αυτή προτεραιότητα έχουν τα αδέλφια μαθητών, που φοιτούν ήδη στο Κολλέγιο Αθηνών ή στο Κολλέγιο Ψυχικού, αντίστοιχα.

Οι μαθητές που θα εισαχθούν θα ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στο ίδιο σχολείο στο οποίο θα τοποθετηθούν, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις εισαγωγής που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των αντίστοιχων σχολικών μονάδων του Κολλεγίου. Αλλαγή σχολείου από το Κολλέγιο Αθηνών στο Κολλέγιο Ψυχικού μπορεί να πραγματοποιηθεί στη Β΄ Λυκείου, μόνο στην περίπτωση που ο μαθητής θα εισαχθεί στο πρόγραμμα International Baccalaureate (ΙΒ DP), το οποίο είναι ενταγμένο στο Ιδιωτικό Λύκειο - Κολλέγιο Ψυχικού. 

Τονίζεται επίσης ότι αναγκαία προϋπόθεση για την εγγραφή και φοίτηση μαθητών στο Κολλέγιο είναι να έχουν γίνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού και το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών του Κολλεγίου Αθηνών (Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό).

Τ: 210 6798138, 210 6741349

e-mail: [email protected] ή  [email protected]


ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:

ΕΤΕ:100 / 480000-11
  ΙΒΑΝ  :  GR93 0110 1000 0000 1004 8000 011
  ΚΩΔ SWIFT  ( BIC ) ETHNGRAA
ALPHA:110-00-2002-027669
  ΙΒΑΝ  :  GR29 0140 1100 1100 0200 2027 669
  ΚΩΔ SWIFT  ( BIC ) : CRBAGRAAXXX
EUROBANK:0026. 0025. 48. 0200446696
  ΙΒΑΝ  :  GR10 0260 0250 0004 8020 0446 696
  ΚΩΔ SWIFT  ( BIC ) : ERBKGRAA
ΠΕΙΡΑΙΩΣ:5055-084789-396
  ΙΒΑΝ  :  GR42 0172 0550 0050 5508 4789 396
  ΚΩΔ SWIFT   : PIRBGRAA

 

Ενημερώσεις για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια του ΕΕΙ

Οι Διευθυντές των Γυμνασίων, των Λυκείων και η IB Programmes Director πραγματοποιούν ενημερώσεις για τα προγράμματα σπουδών, την εκπαιδευτική και την παιδαγωγική φιλοσοφία του Σχολείου.

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024, οι ενημερωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο Θέατρο Χωρέμη εντός του Μπενακείου Διδακτηρίου στο campus Ψυχικού (Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό) τις εξής ημερομηνίες:

  • Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2024:

Ενημέρωση Γυμνασίων   17:00-17:30

Ενημέρωση Λυκείων   17:45-18:15

Ενημέρωση IB   18:30-19:00

 

  •  Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024:

Ενημέρωση Γυμνασίων   17:00-17:30

Ενημέρωση Λυκείων   17:45-18:15

Ενημέρωση IB   18:30-19:00