Εισαγωγή στο Γυμνάσιο & στο Λύκειο

Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΕΕΙ) θα διεξαγάγει Εισαγωγικές Εξετάσεις για την εισαγωγή νέων μαθητών αποφοίτων άλλων σχολείων, στην Α΄ Γυμνασίου και την Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού το Σάββατο, 14 Μαΐου 2022  (09:00 – 13:15), στις εγκαταστάσεις του (Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό).

Το Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών θα δέχεται αιτήσεις από την Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2022 μέχρι και την Τρίτη, 10 Μαΐου 2022  (17:00).  Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, πρέπει: α) να καταβληθούν εξέταστρα ύψους 120 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό του Κολλεγίου, β) να συμπληρωθεί η  δήλωση αποδοχής των όρων του διαγωνισμού, (την οποία θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  από το Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών) και γ) να αποσταλεί ηλεκτρονικά πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου σε μορφή jpeg για την έκδοση του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».

 

Όροι διαγωνισμού

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

  • Ελληνική Γλώσσα
  • Αγγλική Γλώσσα
  • Μαθηματικά 

Η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις των παραπάνω μαθημάτων βρίσκεται αναρτημένη στα σχετικά αρχεία (Γυμνάσιο / Λύκειο).

Καθεμία από τις τρεις δοκιμασίες (Ελληνικά, Αγγλικά, Μαθηματικά), διάρκειας 75 λεπτών, θα βαθμολογηθεί με άριστα τις 100 μονάδες και βάση τις 50 μονάδες.

Οι υποψήφιοι που δεν θα συγκεντρώσουν τη βάση – έστω και σε ένα από τα τρία παραπάνω μαθήματα ­– θα αποκλεισθούν.

Θα εισαχθούν:

α) Στην Α΄ Γυμνασίου 40 μαθητές κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας για την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων, με κριτήριο το άθροισμα των βαθμών στις δοκιμασίες Ελληνικών, Αγγλικών και Μαθηματικών. 

β) Στην Α΄ Λυκείου  18 μαθητές κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας για την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων, με κριτήριο το άθροισμα  των βαθμών στις δοκιμασίες Ελληνικών, Αγγλικών και Μαθηματικών. 

Η βαθμολογία θα ανακοινωθεί στους γονείς εγγράφως και δεν θα υπόκειται σε οιαδήποτε επανεξέταση ή αναθεώρηση.

Η Διεύθυνση θα τοποθετήσει τους επιτυχόντες μαθητές στα δύο σχολεία του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών ή Κολλέγιο Ψυχικού) ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις του κάθε σχολείου. Στην κατανομή αυτή προτεραιότητα έχουν τα αδέλφια μαθητών, που φοιτούν ήδη στο Κολλέγιο Αθηνών ή στο Κολλέγιο Ψυχικού, αντίστοιχα.

Οι μαθητές που θα εισαχθούν θα ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στο ίδιο σχολείο στο οποίο θα τοποθετηθούν, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις εισαγωγής που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των αντίστοιχων σχολικών μονάδων. Αλλαγή Σχολείου από το Κολλέγιο Αθηνών στο Κολλέγιο Ψυχικού μπορεί να πραγματοποιηθεί στη Β΄ Λυκείου, μόνο στην περίπτωση που ο μαθητής θα εισαχθεί στο πρόγραμμα International Baccalaureate (ΙΒ DP), το οποίο είναι ενταγμένο στο Ιδιωτικό Λύκειο - Κολλέγιο Ψυχικού. 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών του Κολλεγίου Αθηνών (Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό).

Τ: 210 6798138, 210 6741349

email: [email protected] ή  [email protected]

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:

ΕΤΕ:100 / 480000-11
  ΙΒΑΝ  :  GR93 0110 1000 0000 1004 8000 011
  ΚΩΔ SWIFT  ( BIC ) ETHNGRAA
ALPHA:110-00-2002-027669
  ΙΒΑΝ  :  GR29 0140 1100 1100 0200 2027 669
  ΚΩΔ SWIFT  ( BIC ) : CRBAGRAAXXX
EUROBANK:0026. 0025. 48. 0200446696
  ΙΒΑΝ  :  GR10 0260 0250 0004 8020 0446 696
  ΚΩΔ SWIFT  ( BIC ) : ERBKGRAA
ΠΕΙΡΑΙΩΣ:5055-084789-396
  ΙΒΑΝ  :  GR42 0172 0550 0050 5508 4789 396
  ΚΩΔ SWIFT   : PIRBGRAA

 

Διαδικτυακές Ενημερώσεις για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια του ΕΕΙ

Οι Διευθυντές των Γυμνασίων και των Λυκείων του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και η IB Programmes Director θα πραγματοποιήσουν διαδικτυακές ενημερώσεις για τα προγράμματα σπουδών, την εκπαιδευτική και την παιδαγωγική φιλοσοφία του Σχολείου. Σε κάθε ενημέρωση, θα γίνει αρχικά παρουσίαση των Γυμνασίων και στη συνέχεια των Λυκείων.

Οι προγραμματισμένες ημερομηνίες και οι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι των ενημερώσεων που αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 είναι:

28 Φεβρουαρίου 2022 4 μ.μ. 

https://us02web.zoom.us/j/81985675594?pwd=cUlhQVd6a3RVNjVKbThjZW5OOGNwUT09 

Meeting ID: 819 8567 5594 

Passcode: 958645 

 

21 Μαρτίου 2022 4 μ.μ. 

https://us02web.zoom.us/j/84722969358?pwd=S1dXRnE2cW1OeEx5L2Z0RWNvNVBLUT09 

Meeting ID: 847 2296 9358 

Passcode: 097065 

 

11 Απριλίου 2022 4 μ.μ. 

https://us02web.zoom.us/j/87556578654?pwd=TW14Y0J2U2ZkQUhCaTBNVGZTWUc2UT09 

Meeting ID: 875 5657 8654 

Passcode: 121826