Εισαγωγή στο Γυμνάσιο & στο Λύκειο

Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΕΕΙ) θα διεξαγάγει Εισαγωγικές Εξετάσεις για την εισαγωγή νέων μαθητών, που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου, κατά το σχολικό έτος 2021-2022 το Σάββατο 8 Μαΐου 2021 και ώρα 08:30 – 13:15, στις εγκαταστάσεις του στο Ψυχικό (Στεφάνου Δέλτα 15), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021 και ώρα 17:00, αφού προηγουμένως καταβληθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του Κολλεγίου, το ποσό των 120 Ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Α. Εισαγωγικές Εξετάσεις – Eισαγωγή μαθητών

Οι υποψήφιοι μαθητές θα πρέπει να λάβουν μέρος σε εξετάσεις, που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου και στην Α’ Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

  • Ελληνική Γλώσσα
  • Αγγλική Γλώσσα
  • Μαθηματικά

Η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις των παραπάνω μαθημάτων έχει αναρτηθεί στα Σχετικά Αρχεία.

Καθεμία από τις τρεις δοκιμασίες (Ελληνικά, Αγγλικά, Μαθηματικά), διάρκειας 75 λεπτών, θα βαθμολογηθεί με άριστα τις 100 μονάδες και βάση τις 50 μονάδες.

Οι υποψήφιοι που δεν θα συγκεντρώσουν τη βάση – έστω και σε ένα από τα τρία παραπάνω μαθήματα ­– θα αποκλεισθούν.

Θα εισαχθούν μαθητές κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας και σύμφωνα με τον αριθμό διαθέσιμων θέσεων, με κριτήριο το άθροισμα των βαθμών στις δοκιμασίες Ελληνικών, Αγγλικών και Μαθηματικών.

Η βαθμολογία θα ανακοινωθεί στους γονείς εγγράφως και δεν θα υπόκειται σε οιαδήποτε επανεξέταση ή αναθεώρηση.

Η Διεύθυνση θα τοποθετήσει τους επιτυχόντες μαθητές στα δύο σχολεία του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών ή Κολλέγιο Ψυχικού) ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις του κάθε σχολείου. Στην κατανομή αυτή προτεραιότητα έχουν τα αδέλφια μαθητών, που φοιτούν ήδη στο Κολλέγιο Αθηνών ή στο Κολλέγιο Ψυχικού, αντίστοιχα.

Οι μαθητές που θα εισαχθούν θα ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στο ίδιο σχολείο στο οποίο θα τοποθετηθούν, εφόσον πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις εισαγωγής που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των αντίστοιχων σχολικών μονάδων. Αλλαγή Σχολείου από το Κολλέγιο Αθηνών στο Κολλέγιο Ψυχικού μπορεί να πραγματοποιηθεί στη Β΄Λυκείου μόνο στην περίπτωση που ο μαθητής θα εισαχθεί στο πρόγραμμα International Baccalaureate (ΙΒ DP), το οποίο είναι ενταγμένο στο Ιδιωτικό Λύκειο - Κολλέγιο Ψυχικού. 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών του Κολλεγίου Αθηνών (Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό).

Τ: 210 6798138, 210 6741349

email: [email protected] ή  [email protected]

 

 

Β. Υποτροφίες Αριστείας

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι πέντε πρώτοι επιτυχόντες στις Εισαγωγικές Εξετάσεις για την Α΄ Γυμνασίου και οι τρεις πρώτοι για την Α΄ Λυκείου, που θα έχουν την υψηλότερη βαθμολογία στα Ελληνικά, Μαθηματικά και Αγγλικά (αθροιστικά) θα ενημερωθούν για τη χορήγηση σε αυτούς Υποτροφίας Αριστείας. Απαιτείται άθροισμα βαθμολογίας στα τρία μαθήματα τουλάχιστον 263/300. 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Εξαγωγής Αποτελεσμάτων ως προς την επιλογή των υποτρόφων είναι αμετάκλητες.

Περισσότερες πληροφορίες:

T: 210 6798356, 210 6798265

email: [email protected] 

 

 

Γ. Υποτροφίες ειδικού ενδιαφέροντος

Χορηγούνται δύο υποτροφίες ειδικού ενδιαφέροντος σε μαθητές, οι οποίοι, κατά τις Εισαγωγικές Εξετάσεις για την Α΄ Γυμνασίου επιτυγχάνουν την εισαγωγή τους και παρουσιάζουν τεκμηριωμένα εξαιρετικές επιδόσεις και ειδικές διακρίσεις στα Αθλητικά ή τα Καλλιτεχνικά (Μουσική ή Ζωγραφική).

 

Περισσότερες πληροφορίες:

T: 210 6798356, 210 6798265

email: [email protected] 

 

 

Δ. Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης - Πρόγραμμα Υποτροφιών

Επισημαίνεται ότι πάγια πολιτική του Κολλεγίου είναι να εξετάζει αιτήματα γονέων που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, προκειμένου να τους χορηγηθεί βοήθεια στα δίδακτρα στο πλαίσιο του Γενικού Προγράμματος Υποτροφιών.

Περισσότερες πληροφορίες:

Τ: 210 6798135, 210 6798100 (εσωτ. 4775) email: [email protected]