Γραφείο Ανάπτυξης (Development Office)

 

Οικία Darbishire

Στεφάνου Δέλτα 15, 15452 Ψυχικό

email: [email protected]

Τ: 210 6798217, 210 6798218

 

Συμβoύλιο Επιτρόπων Κολλεγίου Αθηνών στη Νέα Υόρκη
(Trustees of Athens College in Greece)

420 Madison Avenue, Suite 903

Νέα Υόρκη NY 10017

email: [email protected]

Τ: +1 212 697 7071