Εισαγωγή στο Νηπιαγωγείο

Στο Κολλέγιο Αθηνών δεχόμαστε ηλεκτρονικές αιτήσεις των γονέων για την εισαγωγή των παιδιών τους στο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς»  από την ημέρα της γέννησής τους έως και το τέλος Ιανουαρίου της χρονιάς φοίτησής τους στο Προνήπιο. Για την αποδοχή της διαδικασίας εισαγωγής, οι γονείς πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 60 ευρώ στο Λογιστήριο του Κολλεγίου, στο Ψυχικό, μόλις λάβουν σχετική ενημέρωση.

Οι κληρώσεις για το Νηπιαγωγείο διεξάγονται τον Φεβρουάριο του έτους πριν από τη φοίτηση των παιδιών στο Προνήπιο, σε δύο ξεχωριστές κατηγορίες: παιδιά αποφοίτων και γενική κατηγορία. Πραγματοποιούνται στο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς» (Εμμανουήλ Μπενάκη και Ροΐδη, Π. Ψυχικό), με την προβολή των ονομάτων των υποψηφίων και τη δημόσια ανακοίνωση των επιτυχόντων στον χώρο διεξαγωγής της κλήρωσης. Οι υποψήφιοι γονείς μπορούν, εάν το επιθυμούν, να παρακολουθήσουν τη διαδικασία από κοντά.

Εφόσον κληρωθεί ένα παιδί, οι γονείς του καλούνται να καταβάλουν εφάπαξ για το αρχικό δικαίωμα εγγραφής των παιδιών τους το ποσό των 350 ευρώ, το οποίο δεν συμψηφίζεται με τα δίδακτρα και δεν επιστρέφεται. Οι γονείς πρέπει να συμπληρώσουν τα απαραίτητα Ιατρικά δικαιολογητικά και το Αναπτυξιακό Ιστορικό των παιδιών τους και οι υποψήφιοι πρέπει να περάσουν επιτυχώς την εξέταση σχολικής ετοιμότητας για το Προνήπιο που πραγματοποιείται από ψυχολόγο του ΕΕΙ. Τέλος, απαιτείται η αποστολή φόρμας από τον παιδικό σταθμό όπου φοιτά το παιδί.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή κάθε υποψηφίου μαθητή είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής, ο εμβολιασμός του παιδιού και ο έλεγχος των σφιγκτήρων.

Οι υποψήφιοι που έχουν αδέρφια που φοιτούν στο Κολλέγιο ή είναι παιδιά 4ης γενιάς αποφοίτων του Σχολείου δεν συμμετέχουν στη διαδικασία της κλήρωσης, αλλά πρέπει να συμπληρώσουν εγκαίρως την αίτηση και να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία εισαγωγής.

Κατά  τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς γίνονται ομαδικές ξεναγήσεις και ενημερώσεις για το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στις ξεναγήσεις επικοινωνώντας με την Υπεύθυνη Γονέων του Νηπιαγωγείου, κ. Ελένη Ποταμιάνου (T: 210 6798214, 210 6798297, email: [email protected]).

Η επόμενη προγραμματισμένη ημέρα ομαδικής διαδικτυακής ενημέρωσης με διάρκεια περίπου 30 λεπτών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 στις 15.30. 

Οι κληρώσεις για την εισαγωγή μαθητών στο Προνήπιο (σχολικό έτος 2021-2022)  θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021:

  • 16.00 – Αποφοίτων
  • 17.00 – Γενική Κατηγορία

Λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών που επικρατούν εφέτος, οι κληρώσεις θα διεξαχθούν στο Νηπιαγωγείο «Ι.Μ. Καρράς» από την αρμόδια Επιτροπή Κλήρωσης, χωρίς την παρουσία γονέων. Η διαδικασία θα μεταδοθεί απευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Σχολείου.