Τμήμα Πληροφορικής

Ως ένα από τα πρώτα σχολεία στην Ελλάδα που ενέταξε στο Πρόγραμμα Σπουδών του τη διδασκαλία της Πληροφορικής και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, στο Κολλέγιο Αθηνών θέλουμε όλοι οι μαθητές μας να μάθουν να χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία, σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής.

Στα Μαθήματα Πληροφορικής και Τεχνολογίας του Γυμνασίου και Λυκείου, ακολουθούμε το Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο του Middle Years Programme (MYP) του International Baccalaureate για διερευνητική μάθηση, που στοχεύει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών και στην ενδυνάμωση της ικανότητάς τους για επικοινωνία και συνεργασία. Προσφέρουμε μαθήματα για την καλλιέργεια της αλγοριθμικής σκέψης και την εκμάθηση προγραμματισμού, 3D σχεδιασμού και τεχνολογίας-ρομποτικής. Βασικός στόχος των διδακτικών αντικειμένων είναι να καταστήσουν τους μαθητές ικανούς να επιλύουν προβλήματα, αναπτύσσοντας σημαντικές δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η ανάλυση και η σύνθεση.

Τα μαθήματα γίνονται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς σε σύγχρονα εργαστήρια, εξοπλισμένα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή και σε κάθε υπολογιστή αντιστοιχεί ένας μαθητής ανά διδακτική ώρα.

Με τους Ομίλους και τις άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι μαθητές καλλιεργούν σε βάθος τα ενδιαφέροντά τους και προετοιμάζονται για Πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς Πληροφορικής.

 

Κολλέγιο Αθηνών

Προϊστάμενος Τμήματος Γυμνασίου - Λυκείου: Ανδρέας Καράμπελας

 

Κολλέγιο Ψυχικού

Προϊστάμενος Τμήματος Γυμνασίου - Λυκείου: Γεώργιος Νικολουδάκης

Πληροφορική στο Δημοτικό

Τα μαθήματα Πληροφορικής στο Δημοτικό γίνονται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς σε σύγχρονα εργαστήρια υπολογιστών. Οι μαθητές μας εισάγονται στη γλώσσα του προγραμματισμού, καλλιεργούν τη δημιουργικότητά τους, την ικανότητα για επικοινωνία και τη συνεργασία.  

Χρησιμοποιούν τους υπολογιστές ως μέσο μάθησης και άλλων γνωστικών αντικειμένων, όπως τα Αγγλικά και τα Καλλιτεχνικά αλλά και ως δημιουργική απασχόληση στο πλαίσιο των αντίστοιχων Ομίλων.