Πληροφορίες

Διεύθυνση: Στεφάνου Δέλτα 15, 15452 Ψυχικό
(Είσοδος από Πύλη της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη)

email: [email protected]


Γραμματεία Νηπιαγωγείου: Ζηνοβία Κυριαζοπούλου 
T: 210 6798297

Υπεύθυνη Γονέων: Ελένη Ποταμιάνου
T: 210 6798214

email: [email protected]