Οι Διευθύνσεις των Γυμνασίων αποτελούνται από τους Διευθυντές, τους Αναπληρωτές Διευθυντές και τους Υποδιευθυντές. Αποτελούν τα συλλογικά όργανα διοίκησης των σχολικών μονάδων και έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία και το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται σε αυτές, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων.

Διεύθυνση Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών

Διευθύντρια: Βασιλική Τλα

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Βασιλική Μουμτζή

Υποδιευθύντρια - Συντονίστρια ΜΥΡ: Αντωνία Γαϊτάνη

Διεύθυνση Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού

Διευθύντρια: Νικολέτα Κανελλή

Αναπληρώτρια Διευθύντρια - Συντονίστρια MYP: Παναγιώτα Πριοβόλου

Υποδιευθυντής: Προκόπιος Κωστούλας