Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού-Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς») είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα με σκοπό να παρέχει στους μαθητές του εκπαίδευση υψηλού επιπέδου ενθαρρύνοντάς τους να αξιοποιήσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Μέσα από το Πρόγραμμα Υποτροφιών, το Σχολείο συνδράμει σε περιπτώσεις όπου οικογένειες έχουν περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες ή αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Τα δίδακτρα ανά σχολική μονάδα για το έτος 2024-2025 ξεκινούν ως εξής:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Προνήπιο 12.950€
Νήπιο12.480€

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

1η ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  11.650€

Το κόστος σίτισης στο Δημοτικό ανέρχεται σε 1.250€ ετησίως.

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1η ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ10.950€

 

ΛΥΚΕΙΟ – IB DP

1η ΛΥΚΕΙΟΥ   10.950€
IB DP Y1
14.950€
IB DP Y2 14.560€

 

Στα παραπάνω δίδακτρα και στις λοιπές χρεώσεις δίνεται έκπτωση 4% για εφάπαξ καταβολή έως την 31η Αυγούστου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Τα δίδακτρα και οι λοιπές χρεώσεις καταβάλλονται σε τρεις δόσεις κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ή εφάπαξ.

Για να δείτε αναλυτικά τον πίνακα διδάκτρων και λοιπών χρεώσεων πατήστε εδώ. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τη σελίδα Υπολογισμός Βασικών Υπηρεσιών ώστε να υπολογίσετε το σύνολο των χρεώσεων, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.

Σε κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην καταβολή οφειλόμενων διδάκτρων, το Κολλέγιο Αθηνών προσφεύγει στις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες ενώ δεν γίνεται δεκτή η εγγραφή του μαθητή στην επόμενη σχολική μονάδα. 

Όροι Εγγραφής στα Σχολεία του ΕΕΙ