Η δική σας επιλογή

Stirixi2

Μπορείτε να κάνετε τη δωρεά σας σε έναν τομέα δράσης που έχει μεγαλύτερη σημασία για εσάς, συμβάλλοντας στην πραγμάτωση των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Κολλεγίου και καλύπτοντας τις άμεσες ανάγκες του. Υπάρχουν παράλληλα επιλογές για δωρεές που στηρίζουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες του Κολλεγίου με ιδιαίτερο αντίκτυπο. 

Κάθε δωρεά είναι σημαντική. Η συλλογική συμμετοχή είναι η δύναμή μας. 

Μπορείτε να βρείτε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες αυτές. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε σε ποιον τομέα να κάνετε τη δωρεά σας. Υπάρχουν δυνατότητες για ονομαστικές υποτροφίες προς τιμήν κάποιου προσώπου ή της οικογένειάς σας, εις μνήμην αγαπημένων σας ή στο όνομα ιδρύματος ή επιχείρησης.

Επιλογές δωρεών

Το Annual Fund είναι μία συνεχής και συστηματική προσπάθεια συγκέντρωσης πόρων με στόχο την οικονομική ενίσχυση μαθητών που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του οράματος και της αποστολής του Κολλεγίου Αθηνών από την ίδρυσή του. Οι δωρεές στο Annual Fund έχουν άμεσο αντίκτυπο στη σχολική ζωή και συμβάλλουν στην παροχή ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση και τη διαμόρφωση μιας ποικιλόμορφης μαθητικής κοινότητας. Δείτε περισσότερα εδώ.

Αποτελεί πεποίθησή μας ότι το Πρόγραμμα υποτροφιών εμπλουτίζει την εμπειρία κάθε μαθητή. Υποστηρίζοντας υποτρόφους προάγουμε την ποικιλομορφία στις αίθουσες διδασκαλίας και στα εργαστήριά μας, στις αθλητικές δραστηριότητες και εγκαταστάσεις, στις βιβλιοθήκες και τις τραπεζαρίες μας. Η ποικιλομορφία αυτή καθιστά το Κολλέγιο έναν χώρο όπου συνυπάρχουν διαφορετικές ιδέες και απόψεις και προάγεται ο ουσιαστικός διάλογος, προετοιμάζοντας χαρισματικούς μαθητές μας για το μέλλον, δίνοντας τα εφόδια για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία και μία ζωή με κοινωνικό αποτύπωμα ως πολίτες του κόσμου.  

Η δωρεά σας για τη στήριξη του Προγράμματος Υποτροφιών έχει άμεσο αντίκτυπο. Δεν μεταμορφώνει μόνο τις ζωές εξαιρετικά υποσχόμενων παιδιών, αλλά βοηθά όλους τους μαθητές μας να αποκτήσουν ενσυναίσθηση.

Ακολουθούν τρόποι με τους οποίους μπορείτε να στηρίξετε το Πρόγραμμα Υποτροφιών:

Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης: Το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης του Κολλεγίου υποστηρίζεται από το Annual Fund. Η στήριξη του προγράμματος σε ετήσια βάση υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης και αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε περιόδους αβεβαιότητας, όπως η περίοδος που διανύουμε. Η στήριξη αυτή επιτρέπει στο Κολλέγιο να εξασφαλίζει την παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε μαθητές που πληρούν τις προϋποθέσεις. Δείτε περισσότερα εδώ

Θερινά προγράμματα στο εξωτερικό: Το Πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε μαθητές να φοιτήσουν για σύντομο χρονικό διάστημα σε Σχολείο ξένης χώρας, να γνωρίσουν νέους τόπους, ήθη και έθιμα, να συναναστραφούν και να δημιουργήσουν φιλίες με παιδιά της ηλικίας τους από άλλες χώρες, να αποκτήσουν διεθνή και πολυπολιτισμική συνείδηση. Δείτε περισσότερα εδώ.

Βραβεία Αριστείας: Το Κολλέγιο Αθηνών εγκαινίασε το 2018 τα Βραβεία Αριστείας, για να τιμήσει και να ενισχύσει τη μακρά παράδοση αναγνώρισης και ενθάρρυνσης των μαθητών με άριστη ακαδημαϊκή επίδοση κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. Τα Βραβεία Αριστείας έρχονται να προστεθούν στις ήδη θεσμοθετημένες από την αρχή της ιστορίας του Σχολείου μαθητικές διακρίσεις. Χορηγούνται σε μαθητές της 3ης Γυμνασίου και της 2ας Λυκείου, που έχουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία της τάξης τους συνολικά για τα δύο τελευταία έτη, και διακρίνονται για το ήθος και τη συνολική συμπεριφορά τους. Δείτε περισσότερα εδώ.

Το Κολλέγιο Αθηνών υλοποιεί ποικίλα προγράμματα που απαιτούν σημαντικές επενδύσεις. Με τη δωρεά σας μπορείτε να στηρίξετε ένα από τα προγράμματα αυτά σε ετήσια βάση, εξ ολοκλήρου ή μερικώς. Μπορείτε επίσης να εξασφαλίσετε τη μόνιμη στήριξή σας σε ένα πρόγραμμα με τη δημιουργία endowment.  

Πέρα από το Πρόγραμμα Σπουδών: Το Κολλέγιο εμπνέει τους μαθητές να ανακαλύψουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους και εμπλουτίζει τη ζωή τους μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, πέραν του ακαδημαϊκού προγράμματος. Οι δραστηριότητες αυτές απαιτούν συνεχείς επενδύσεις σε εξοπλισμό, υλικά και άλλες ανάγκες, που υπερβαίνουν τον ετήσιο προϋπολογισμό. Μπορείτε να κάνετε τη δωρεά σας σε τομείς του ενδιαφέροντός σας, όπως οι Τέχνες, ο Αθλητισμός, η εκπαίδευση STEΑM ή σε κάποιον άλλον εξειδικευμένο τομέα της επιλογής σας. Δείτε περισσότερα εδώ.

Εμπνευσμένη Διδασκαλία & Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών: Οι καλοί εκπαιδευτικοί είναι η καρδιά του Κολλεγίου. Στόχος μας είναι να προσελκύουμε, να διατηρούμε και να εξελίσσουμε εμπνευσμένους δασκάλους, που βοηθούν τους μαθητές να αναπτυχθούν ακαδημαϊκά, κοινωνικά και προσωπικά. Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού και η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών απαιτούν σημαντική επένδυση. Δείτε περισσότερα εδώ.

Fulbright Fellows: Το εμβληματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγής Fulbright Fellowship φέρνει νέους Αμερικανούς πτυχιούχους κοντά στους μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών όλων των βαθμίδων ως μέντορες, προπονητές, σύμβουλους κ.ά. Οι Fulbright Fellows, μέσω της αλληλεπίδρασης με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του Κολλεγίου Αθηνών, συμβάλλουν στην ενίσχυση των δεσμών του Κολλεγίου με τις ΗΠΑ και συχνά ασκούν σημαντική επίδραση στους μαθητές μας. Το Κολλέγιο διατηρεί την επαφή με εκατοντάδες Fulbright Fellows, που φεύγοντας από το Σχολείο μας συνεχίζουν να το στηρίζουν από ηγετικές θέσεις που καταλαμβάνουν σε όλο τον κόσμο. Δείτε περισσότερα εδώ.

Οι Βιβλιοθήκες του Κολλεγίου αποτελούν μοναδικό κεφάλαιο γνώσης και πολύτιμα κέντρα μάθησης. Προάγουν την έρευνα και τη «μάθηση μέσω project» (project-based learning) και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών υποστηρίζοντας την παραγωγή πρωτότυπων εργασιών. Μόνο η συλλογή της κεντρικής βιβλιοθήκης του Σχολείου περιλαμβάνει περίπου 70.000 τόμους στα ελληνικά και αγγλικά, καθώς και 200 ​​τρέχοντες τίτλους έντυπων και ηλεκτρονικών περιοδικών, εφημερίδων και βάσεων δεδομένων, που είναι διαθέσιμα σε περίπου 500 επισκέπτες την ημέρα.

Η στήριξή σας συμβάλλει στην κάλυψη αναγκών υποδομής απαραίτητης σε μια σύγχρονη και υψηλών προδιαγραφών βιβλιοθήκη. Οι ανάγκες αυτές αφορούν ενδεικτικά σε τεχνολογικό εξοπλισμό, σύστημα ηλεκτρονικών συνδρομών, εμπλουτισμό της συλλογής των βιβλίων κ.ά. 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τρόπους στήριξης των αναγκών των Βιβλιοθηκών μας σε εξοπλισμό ή ανακαίνιση χώρων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Development Office τηλεφωνικά στο T: +30 210 6798217-218 ή με email στο [email protected].

Το Κολλέγιο Αθηνών διαθέτει εξαιρετικές εγκαταστάσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί κυρίως από μεγάλους ευεργέτες, μεμονωμένους δωρητές, ιδρύματα και άλλους οργανισμούς. Οι εγκαταστάσεις που εκτείνονται σε 333.000 τ.μ. περιλαμβάνουν το ιστορικό campus στο Ψυχικό και το σύγχρονο campus στην Κάντζα. Και τα δύο campus είναι σχεδιασμένα με γνώμονα την ισορροπία και την αρμονία μεταξύ τοπίου και εμβληματικών κτισμάτων υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας, σε συνδυασμό με την παιδαγωγική φιλοσοφία του Σχολείου μας

Η στήριξη έργων υποδομής δημιουργεί νέους ορίζοντες μάθησης. Τα έργα υποδομής παρέχουν ένα υγιές, δημιουργικό και βιώσιμο περιβάλλον που απαιτείται για την έμπνευση, την αναζωογόνηση και την ενθάρρυνση των μαθητών, ώστε να υπερβαίνουν τις γνωστές δυνατότητές τους, και να είναι δημιουργικοί και προσεκτικοί.

Προτεραιότητά μας είναι να αναγνωρίζουμε την αξία των πόρων που διαθέτουμε, να αξιοποιούμε στο έπακρο τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και στα δύο campus και να πραγματοποιούμε έργα που υπηρετούν την αποστολή του Σχολείου και παράλληλα έχουν τη δυναμική να δημιουργούν πόρους για βασικές λειτουργίες του Κολλεγίου. Παρότι δεν υπάρχουν σχέδια για ανέγερση νέων κτισμάτων στο άμεσο μέλλον -πέραν από, πιθανώς, μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για τις ανάγκες του Νηπιαγωγείου και έναν Πολυχώρο Τέχνης και Μαθητικών δράσεων (Arts Hub & Student Center)- το κόστος συντήρησης, ανακαίνισης, τεχνολογικής αναβάθμισης, ανανέωσης εξοπλισμού και αλλαγής χρήσης υφιστάμενων κτιρίων είναι ιδιαίτερα υψηλό. 

Η κεφαλαιακή χρηματοδότηση θα μπορούσε να καλύψει αυτές τις άμεσες και μακροπρόθεσμες ανάγκες. Οι άμεσες ανάγκες περιλαμβάνουν την ανακαίνιση των κτιρίων του Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών στο campus Ψυχικού, καθώς και των αθλητικών εγκαταστάσεων και του Δημοτικού του Κολλεγίου Αθηνών (Μποδοσακείου) στο campus της Κάντζας.

Για να μάθετε περισσότερα ή να συζητήσουμε σχετικά με κάποιο έργο υποδομής για το οποίο ενδιαφέρεστε, σε συνδυασμό με τις ανάγκες του Σχολείου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Development Office τηλεφωνικά στο +30 210 6798217-218 ή με email στο [email protected].

Η διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Κολλεγίου Αθηνών, η διάκρισή του ως κορυφαίου ιδρύματος Κ-12 και η βιωσιμότητά του, απαιτούν σημαντικούς πόρους.

Τα προικοδοτήματα είναι επενδύσεις, που διασφαλίζουν το Σχολείο μας, την κοινότητά μας και το μέλλον μας και μας επιτρέπουν να ευδοκιμήσουμε. Προσομοιάζουν με λογαριασμούς ταμιευτηρίου όπου το κεφάλαιο παραμένει σταθερό, αλλά το ποσό αυξάνεται και με το πέρασμα του χρόνου παράγει ολοένα περισσότερα έσοδα. Τα προικοδοτήματα είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσει το Κολλέγιο να διασφαλίσει ότι θα συνεχίσει να εκπληρώνει την αποστολή του και να υπηρετεί τις επόμενες γενεές μαθητών.

Τα έσοδα από τα προικοδοτήματα αποτελούν μόνιμη πηγή χρηματοδότησης για το Σχολείο. Και, ενώ το Annual Fund στηρίζει την καθημερινή λειτουργία του Σχολείου, τα προικοδοτήματα στηρίζουν την ανάπτυξή του. Μπορεί να είναι απροσδιόριστου σκοπού ή να ορίζονται, σύμφωνα με τις επιθυμίες του δωρητή, για την υποστήριξη συγκεκριμένων προγραμμάτων, πρωτοβουλιών ή έργων υποδομής.

Σήμερα, η διαχείριση των προικοδοτημάτων (endowed funds) στην Αμερική γίνεται από την Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου των Επιτρόπων του Κολλεγίου Αθηνών στις Η.Π.Α.. Oι Trustees of Athens College in Greece είναι Αμερικανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, όπως περιγράφεται στις ενότητες 170(c)(2) και 501(c)(3) του Κώδικα Εσωτερικών Εσόδων των Η.Π.Α. και απαλλάσσεται από τη φορολογία.

Για να μάθετε περισσότερα ή για να συζητήσουμε σχετικά με δωρεά αυτού του τύπου προς το Κολλέγιο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Development Office τηλεφωνικά στο +30 210 6798217-218 ή με email στο [email protected].