Η κοινωνική και συναισθηματική υγεία των μαθητών μας είναι πολύ σημαντική για την σωστή ανάπτυξή τους και την ενεργό συμμετοχή τους στη σχολική ζωή. Στο Ψυχοπαιδαγωγικό Τμήμα στηρίζουμε τα παιδιά κατά τη διάρκεια της φοίτησή τους στο Σχολείο και τους προετοιμάζουμε για τις προκλήσεις του αύριο. 

Έμπειροι ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές παρακολουθούν μαθητές σε όλες τις σχολικές μονάδες και αξιολογούν τις μαθησιακές και συναισθηματικές τους ανάγκες. Παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μαθητές, γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς που το επιθυμούν, καθώς η συμβολή και η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των όποιων θεμάτων ανακύψουν. 

Στο Ψυχοπαιδαγωγικό Τμήμα του Σχολείου μας, προσφέρουμε προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης και Πρόληψης, Υποδοχής Μαθητών, Αγωγής Υγείας, Εντοπισμού και Στήριξης Μαθησιακών Δυσκολιών, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού κ.ά.

Διοργανώνουμε ειδικά σεμινάρια, ομιλίες και εκδηλώσεις για την επιμόρφωση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση, τους Συλλόγους Γονέων και τη μαθητική κοινότητα του Σχολείου με θέματα που σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη, τις μαθησιακές και συναισθηματικές δεξιότητες και την ευρύτερη ψυχική υγεία των μαθητών μας.