Ενημέρωση για το νέο ΦΕΚ Β΄ 2020/18-05-2021

Μαϊ 19, 2021

Ψυχικό, 19 Μαΐου 2021


Αγαπητοί Γονείς,

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β' 2020/18-05-2021 η νέα με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30518 ΚΥΑ για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από covid-19 σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ, ΕΒΠ, διοικητικό και λοιπό προσωπικό σχολικών μονάδων ΠΕ και ΔΕ (βλ. συνημ.), η οποία κατάργησε την προηγούμενη ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.27707/05-05-2021.

Σημειώνονται ιδίως τα εξής:

  • ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης είναι υποχρεωτικός για μαθητές, εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ, ΕΒΠ και λοιπό και διοικητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων, διενεργείται μία (1) φορά κάθε σχολική εβδομάδα, πριν από τη Δευτέρα
  • ο διαγνωστικός έλεγχος μέσω δωρεάν δοκιμασίας ελέγχου, είναι υποχρεωτικός ακόμη και για τους ήδη εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, μέλη ΕΕΠ, ΕΒΠ και για το λοιπό και διοικητικό προσωπικό.
  • εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα αντίστοιχη δήλωση του αποτελέσματος, ο μαθητής / εκπαιδευτικός / μέλος ΕΕΠ, ΕΒΠ / λοιπό και διοικητικό προσωπικό της σχολικής μονάδας, μεταβαίνει εντός 24 ωρών σε δημόσια δομή για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο (μέχρι τη μετάβαση στη δημόσια δομή οι διαγνωσθέντες θετικοί και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ' οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ)
  • η ασφαλής επιστροφή στη σχολική μονάδα πραγματοποιείται μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων. Για την ασφαλή επιστροφή υπολογίζονται τουλάχιστον τρία 24ωρα από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών, και την απουσία των άλλων συμπτωμάτων, που μπορεί να επιμηκύνουν το 10ημερο
  • στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος μπορούν να επιστρέψουν στο σχολείο μετά την παρέλευση 10 ημερών από την τελευταία επαφή με το κρούσμα, εφόσον είναι ασυμπτωματικοί υπό την προϋπόθεση διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου με αρνητικό αποτέλεσμα εντός 24 ωρών πριν από την προβλεπόμενη ημέρα επιστροφής
  • για τον υπολογισμό του 10ημέρου, βλ. άρθρο 2 παρ. 5 της νέας ΚΥΑ (σελ. 23635 συνημμένου ΦΕΚ).

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος

Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισοτίμου Λυκείου

Κολλέγιο Αθηνών 
Επιστροφή