Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά

Ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, ειδικά διαμορφωμένο για τους μικρότερους μαθητές του Δημοτικού. Τις Τετάρτες τα παιδιά διασκεδάζουν, παίζουν και εκφράζονται καλλιτεχνικά, ενώ παράλληλα έχουν μία ευχάριστη επαφή με τα Αγγλικά ή τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά.
Τα μαθήματα δεν προϋποθέτουν καμία γνώση της γλώσσας και η διδασκαλία γίνεται μέσα από ευχάριστες και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα στηρίζεται στη βιωματική ενασχόληση με την γλώσσα. Με βάση πλούσιο, πολύχρωμο υλικό και εκμεταλευόμενοι τις γνωστικές και συναισθηματικές ικανότητες των παιδιών, δημιουργήσαμε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα σπουδών, που περιέχει χειροτεχνίες, τραγούδι και παιχνίδι.

Αγγλικά: Τετάρτη, 14:15-15:35 (1η - 2α Δημοτικού)

Γαλλικά: Τετάρτη, 14:15-15:35 (1η - 4η Δημοτικού)

Γερμανικά: Τετάρτη, 14:15-15:35 (1η - 4ηΔημοτικού)

Δίδακτρα €488