Γιατί να στηρίξετε το Κολλέγιο Αθηνών

Το Κολλέγιο Αθηνών είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Όλα τα έσοδα επανεπενδύονται για να υπηρετήσουν το όραμα των ιδρυτών και την αποστολή του. Η λειτουργία του Σχολείου εξασφαλίζεται από τα έσοδα από τα δίδακτρα, το endowment και δωρεές από την ευρύτερη Κολλεγιακή οικογένεια -αποφοίτους, γονείς και γονείς αποφοίτων, ιδρύματα και φίλους.

Η πρόκληση σήμερα είναι να διατηρήσουμε τα δίδακτρα σε προσιτά επίπεδα, να στηρίξουμε τις οικογένειες μαθητών μας που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, να ανταποκριθούμε στην αβεβαιότητα της οικονομίας μέσα από έναν συνδυασμό συντηρητικού προϋπολογισμού και συνετής καθημερινής διαχείρισης, να διαφοροποιήσουμε και να αυξήσουμε τη ροή των εσόδων συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής στήριξης μέσω δωρεών. Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουμε εκσυγχρονίζοντας τις εγκαταστάσεις και την υλικοτεχνική υποδομή του Σχολείου μας. Μακροπρόθεσμα, η στρατηγική μας προτεραιότητα είναι το λειτουργικό πλεόνασμα να ενισχύει το αποθεματικό και το endowment, εξασφαλίζοντας την οικονομική σταθερότητα και βιώσιμη ανάπτυξη του οργανισμού.

Κάθε δωρεά είναι σημαντική και κάνει τη διαφορά στη ζωή των μαθητών μας!

Η στήριξή σας βοηθά το Σχολείο να συνεχίσει να πρωτοπορεί και να ενδυναμώνει τους μαθητές μας. Δίνει τη δυνατότητα στο Κολλέγιο να παρέχει προγράμματα, υπηρεσίες, καθώς και δράσεις που βοηθούν τους μαθητές να ανακαλύπτουν τα δυνατά τους σημεία και τα ταλέντα τους. Προσφέρει τα εφόδια στους μελλοντικούς αποφοίτους μας, προκειμένου να αναπτύξουν δράση με εξαιρετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Η στήριξή σας συμβάλλει στην εξασφάλιση των ιδιαίτερων στοιχείων που συνθέτουν την Κολλεγιακή εμπειρία, όπως:

 • Ο συνδυασμός αυστηρών ακαδημαϊκών προγραμμάτων με καινοτόμες εξωσχολικές δραστηριότητες και κοινωνικές δράσεις, ώστε οι μαθητές μας να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας παγκόσμιας κοινότητας.
 • Η διασφάλιση της δυνατότητας φοίτησης των καλύτερων μαθητών από όλα τα κοινωνικά στρώματα, που εμπλουτίζουν τη σχολική ζωή.
 • Η προσέλκυση άξιων εκπαιδευτικών, που διακρίνονται για την ακαδημαϊκή τους εξειδίκευση, την υψηλής ποιότητας διδασκαλία και το ήθος τους, επιτελώντας το έργο τους με απαράμιλλο πάθος και αφοσίωση και αποτελώντας πρότυπα για τους μαθητές μας.
 • Η διατήρηση και βελτίωση των ιστορικών μας εγκαταστάσεων, που είναι από τις πιο εντυπωσιακές στη χώρα μας.

   Η συνεισφορά σας παράλληλα εμπνέει ιδρύματα και δωρητές ανά τον κόσμο να εκφράσουν τη δική τους στήριξη προς το Κολλέγιο. Προάγει συνέργειες με πανεπιστήμια, ιδρύματα, επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς, ενισχύοντας την προστιθέμενη αξία του Σχολείου, την ανταγωνιστικότητά του και τη διεθνή παρουσία του.

   Στηρίξτε το έργο του Κολλεγίου, κάνοντας τη δωρεά σας! Κάθε δωρεά είναι μία πράξη αισιοδοξίας.

    

   Το Κολλέγιο Αθηνών (Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα - ΕΕΙ) είναι μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός. Οι δωρεές προς το Κολλέγιο εκπίπτονται από τη φορολογία υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Η ομάδα του Development Office βρίσκεται στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσει για επιλογές δωρεών και να σας βοηθήσει να επιλέξετε τον τύπο δωρεάς που σας εκφράζει. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στο (+30) 210 6798217-8 ή να επικοινωνήσετε στο email [email protected].

   Σας ευχαριστούμε!

   Οι δωρητές μας αναγνωρίζονται για τη συνεισφορά τους στην ετήσια Έκθεση Δωρεών ως μέλη Giving Societies, σύμφωνα με το συνολικό ποσό των δωρεών τους κατά το περασμένο οικονομικό έτος (1 Σεπτεμβρίου - 31 Αυγούστου) και σύμφωνα με την επιλογή τους (ονομαστικά, με εταιρική αναφορά ή ως ανώνυμοι). Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους Lifetime Benefactors του Σχολείου μας, των οποίων η εξαιρετική συνεισφορά και φιλανθρωπική δέσμευση έχει τιμηθεί και αναγνωρίζεται ιστορικά στο Κολλέγιο.

    
   Lifetime Benefactors
   Μέγιστοι Ευεργέτες
   Μεγάλοι Ευεργέτες
   Ευεργέτες
   Μεγάλοι Δωρητές
   Δωρητές
    
   Giving Societies

   Emmanuel Benakis Society (100.000 € και άνω)
   Stephanos & Penelope Delta Society (50.000 € - 99.999 €)
   Homer Davis Society (20.000 € - 49.999 €)
   Partners in Education (10.000 € - 19.999 €)
   Patrons (2.500 € - 9.999 €)
   Donors (1.000 € - 2.499 €)
   Supporters (500 € - 999 €)
   Friends (250 € - 499 €)
   Contributors (1 € - 249 €) Δεν γίνεται ονομαστική αναφορά