Ενημέρωση για την Τετάρτη, 24/3/21 - Εορταστικές Εκδηλώσεις για την Επέτειο της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου

Μαρ 23, 2021

Ψυχικό, 23 Μαρτίου 2021

 

Αγαπητοί Γονείς,

 

Αναφορικά με τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Επέτειο της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄ Αρ. Πρωτ.: Φ1/32787/ΓΔ4 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ την Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021, γίνονται εκδηλώσεις διαδικτυακά, σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και βάσει των παρ. 2 και 6 του άρθρου 3 του π.δ.79/2017 (Α ́ 109) και της παρ. 6 του άρθρου 2 της υπ’αριθ.79942/ΓΔ4/21-5-2019ΥΑ(Β ́ 2005) αντίστοιχα. Οι εν λόγω εκδηλώσεις θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον
δύο (2) διδακτικών ωρών.

 

Για το Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών οι εορταστικές εκδηλώσεις για  την Eπέτειο της 25ης Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021 μετά τα μαθήματα των τεσσάρων πρώτων διδακτικών περιόδων (8:30-11:40) από τις 11:50 μέχρι τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος (14:10).

 

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι η 25η Μαρτίου είναι ημέρα αργίας και δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα.

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος

Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισοτίμου Λυκείου

Κολλέγιο Αθηνών

Επιστροφή