Ενημέρωση γονέων Year 2 IB DP

Μαρ 23, 2021

Προς

τους γονείς και κηδεμόνες

των μαθητών και μαθητριών

του 2ου έτους του International Baccalaureate Diploma Programme

του Ιδιωτικού Λυκείου - Κολλέγιο Ψυχικού

 

Ψυχικό, 23 Μαρτίου 2021

Αγαπητοί γονείς,

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας στις 16 Μαρτίου 2021 σχετικά με την επιστολή των ΙΒ World Schools της Ελλάδος (IB Schools in Greece Association – IBSIGA) προς τον Οργανισμό ΙΒ, η Συντονιστική Επιτροπή του IBSIGA μας ενημέρωσε προ ολίγου ότι σύμφωνα με τoν Οργανισμό ΙΒ εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση για διενέργεια τελικών εξετάσεων (exam route) για όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, σε περίπτωση που παραταθεί η αναστολή λειτουργίας των σχολείων στις αρχές Απριλίου ο Οργανισμός θα επαναξιολογήσει την απόφασή του.

Το Σχολείο θα σας κρατά ενήμερους για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Γιαννουλάτος                                                                 Αντώνης Αποστόλου

Διευθυντής Ιδιωτικού Λυκείου-Κολλέγιο Ψυχικού                                    IB DP Coordinator

 

To parents and legal guardians

of Year 2 students

of the International Baccalaureate Diploma Programme

of the Private High School – Psychico College

Psychico, March 23rd, 2021

 

Dear parents,

Following our communication on the 16th of March 2021 in relation to the IB Schools in Greece Association’s (IBSIGA) letter to the IB Organisation, the IBSIGA Steering Committee informed us today that, according to the IB, “all IB schools in Greece remain on the exam route for the May 2021 examination session. In case schools do not re-open in early April, the IB has informed they will review their decision at that time.”

 

We will keep you updated on any developments.

 

Warm regards,

 

 

Panagiotis Giannoulatos                                                                    Antonios Apostolou

Psychico College High School Director                                              IB DP Coordinator

Επιστροφή