Κανόνες στα σχολικά λεωφορεία - Κοινωνικές επαφές  - Μέτρα ασφαλείας λόγω Covid-19

Σεπ 24, 2020

Αγαπ       Αγαπητοί γονείς,

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των κανόνων που ισχύουν για τους μαθητές και τις μαθήτριες που κάνουν χρήση των σχολικών λεωφορείων, όπως έχουν διαμορφωθεί λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19, παρακαλούμε να ενημερώσετε τα παιδιά σας ότι οι κανόνες για τα σχολικά λεωφορεία ισχύουν χωρίς καμία παρέκκλιση.

1) Υποχρεωτική θερμομέτρηση πριν την είσοδό τους στο σχολικό λεωφορείο. Σε περίπτωση ένδειξης πάνω από 37,5 C δεν θα επιτρέπεται η επιβίβασή τους.

2) Υποχρεωτική χρήση μάσκας κατά την παραμονή τους μέσα στο σχολικό. Θα πρέπει να φορούν την μάσκα πριν εισέλθουν στο σχολικό μέχρι και την αποβίβασή τους.

3) Καθορισμός συγκεκριμένων θέσεων στο σχολικό από την συνοδό ανάλογα με την ηλικία (στις μπροστινές θέσεις θα κάθονται οι μικρότεροι μαθητές). Μόνη εξαίρεση τα αδέρφια που θα κάθονται υποχρεωτικά μαζί. Οι συνοδοί στα σχολικά που μεταφέρουν μαθητές του ΔΚΨ και του ΔΚΑ φροντίζουν (αν είναι εφικτό) να κάθονται σε διαφορετική πλευρά κάθε λεωφορείου. Οι μαθητές οφείλουν να μην αλλάζουν θέση και να φορούν ζώνη ασφαλείας.

4) Δεν επιτρέπονται οι έκτακτες μεταβολές αλλαγής δρομολογίου. Δηλαδή να αλλάζουν δρομολόγιο και να παίρνουν άλλο λεωφορείο από αυτό που είναι εγγεγραμμένοι.

5) Οι συνοδοί έχουν συμπληρώσει πλάνο του λεωφορείου στο οποίο φαίνεται σε ποια θέση κάθεται κάθε μαθητής και οφείλουν καθημερινά να το τηρούν πιστά.

Προσοχή!

Για όσους μαθητές μετακινούνται με Ι.Χ. mini van ισχύουν οι ίδιοι κανόνες πλην της θερμομέτρησης που γίνεται όταν οι μαθητές φτάνουν στο Σχολείο. Παρακαλούμε τους γονείς να ενημερώσουν τους οδηγούς για την τήρηση των κανόνων και να μας αποστείλουν ηλεκτρονικά το πλάνο στο οποίο θα φαίνονται οι σταθερές θέσεις των μαθητών με τα τηλέφωνα επικοινωνίας των ασκούντων τη γονική μέριμνα καθώς και τα στοιχεία των οδηγών /συνοδών

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε πως η μέχρι τώρα εκπαιδευτική και παιδαγωγική πορεία των μαθητών του Σχολείου μας έχει διατηρηθεί σε εξαιρετικά επίπεδα, δεδομένου των δύσκολων συνθηκών που όλοι μας βιώνουμε.

Η καθημερινότητα μας έχει διαφοροποιηθεί πολύ και οι διαδικασίες υγειονομικού ενδιαφέροντος βρίσκονται σε άμεση προτεραιότητα προκειμένου να προσφερθεί στους μαθητές η μέγιστη δυνατή παροχή σε κάθε έκφανση της σχολικής τους ζωής. Κάθε δραστηριότητα του Σχολείου, σχεδιάζεται και υλοποιείται έχοντας ως γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών συναρτήσει του παιδαγωγικού οφέλους.

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι τα παιδιά σας ακολουθούν τις οδηγίες για υγιεινή και ασφάλεια με μεγάλη συνέπεια και ότι όλοι μας, εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό, φροντίζουμε σε καθημερινή βάση την τήρηση των διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας στις τάξεις και στα διαλείμματα.

Η ορθή διαχείριση των συνεχώς μεταβαλλόμενων δυσκολιών που προκύπτουν καθημερινά, επιβάλλουν τη συνδρομή και την υπευθυνότητα όλων μας έχοντας ως πρωταρχικό μέλημά μας την υγεία και τη φροντίδα των μαθητών μας.

Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε όπως φροντίσετε και εσείς από την πλευρά σας ως γονείς, να συνεχίσετε να τηρείτε τα μέτρα προστασίας που έχουν ζητηθεί από την Πολιτεία προκειμένου να ενισχυθεί η ομαλή καθημερινότητα των μαθητών εντός και εκτός Σχολείου.

Προσφέρετε στα παιδιά πλαίσιο καθημερινότητας σχεδιασμένο με ασφάλεια και συνέπεια. Συνεχείς αλληλεπιδράσεις των μαθητών και έντονες κοινωνικές επαφές εκτός Σχολείου (όπως κοινωνικές επαφές, play dates, parties κλπ.), ενέχουν σοβαρούς κινδύνους με απρόβλεπτες συνέπειες.

Η συνδρομή όλων για τη διαφύλαξη της υγείας μας, η υπευθυνότητα για συνεχή προσπάθεια και η προθυμία για συνεργασία αποτελούν πρώτιστες συνθήκες σεβασμού του κοινωνικού ιστού.

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας, καθώς το θέμα είναι μείζονος σημασίας.

 

Με εκτίμηση,

Ο Διευθυντής

Δημήτρης Ε. Σιαμόπουλος

Επιστροφή