ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2024 ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003

Νοε 24, 2020

Προς τους γονείς των μαθητών που έχουν γεννηθεί το έτος 2003:

 

Αγαπητοί γονείς,


Σας ενημερώνουμε ότι τα παιδιά σας θα πρέπει να υποβάλλουν Δελτίο Απογραφής Στρατευσίμου σε ΚΕΠ ή σε Στρατολογική Υπηρεσία τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής. 

Η προθεσμία υποβολής αφορά αποκλειστικά το χρονικό διάστημα από 2/1/2021 έως και 31/3/2021 για τους γεννηθέντες το έτος 2003.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι μαθητές που έχουν γεννηθεί το 2003, θα πρέπει να προσκομίσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητά τους (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ), τον Α.Φ.Μ. και τον Α.Μ.Κ.Α. τους.

Εάν κάποιος μαθητής δεν διαθέτει Α.Φ.Μ., θα πρέπει να προσέλθει στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. της περιοχής που υπάγεται από Δευτέρα έως Πέμπτη  και ώρες 08:30-14:00 με την ταυτότητά του μόνος του -εφόσον είναι ενήλικος- ή με τη δική σας συνοδεία, εφόσον είναι ανήλικος.

Επιπλέον, σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγείας των παιδιών σας , θα πρέπει να προσκομίσετε στην ίδια υπηρεσία τις απαραίτητες ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, στις οποίες θα αναγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

Τέλος, στο Δελτίο Απογραφής οι μαθητές θα πρέπει να αναγράψουν οπωσδήποτε την προσωπική τους ηλεκτρονική διεύθυνση (email) επικοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε το συνημμένο έγγραφο.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

Με εκτίμηση,

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος

Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισοτίμου Λυκείου

Κολλέγιο Αθηνών

Επιστροφή