Ενημέρωση για την εξ αποστάσεως διδασκαλία

Νοε 6, 2020

Ψυχικό, 6 Νοεμβρίου 2020

 

Προς τους γονείς των μαθητών/μαθητριών

του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών

 

Αγαπητοί γονείς,

Από την Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2020 τίθεται σε εφαρμογή εκ νέου από το Σχολείο μας η εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία με τους μαθητές μας προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στις κρίσιμες συνθήκες που βιώνει η χώρα αυτήν την περίοδο.

Οι μαθητές θα παρακολουθούν τα μαθήματά τους κατά το πρόγραμμα διδασκαλίας το οποίο εφαρμόσθηκε την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020 και το οποίο επισυνάπτεται (σε περίπτωση εφαρμογής τροποποιημένου προγράμματος θα ενημερωθείτε εγκαίρως). Ως εκ τούτου από την Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου παύει να ισχύει το τροποποιημένο πρόγραμμα με το οποίο λειτουργούμε την τρέχουσα εβδομάδα. Κατά την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση οι διδάσκοντες θα καλούν τους μαθητές του τμήματός τους στις προκαθορισμένες μέρες και ώρες μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές θα πρέπει να έχουν εγκαταστήσει στους προσωπικούς υπολογιστές τους την εφαρμογή MS Teams, για να παρακολουθούν τα μαθήματα της ψηφιακής τάξης.

Κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων θα τηρείται καθημερινά παρουσιολόγιο. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 131451/ΓΔ4/30-09-2020 κατά την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση η απουσία μαθητή/τριας από κάθε διδακτική ώρα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καταγράφεται από τον εκπαιδευτικό κατά παρέκκλιση του άρθρου 27 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21.05.2019 (Β` 2005) κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Ηλεκτρονικό Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησηςπροσμετράται στο γενικό σύνολο των απουσιών που θα πραγματοποιήσει ο μαθητής/τρια κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και λαμβάνεται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής του/της.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την πολιτική του Σχολείου μας κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος οι χρήστες του MS Teams του Κολλεγίου (εκπαιδευτικοί – μαθητές) θα ανοίγουν τις κάμερες κατά τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. Επισημαίνουμε, ακόμη, ότι για την αποτελεσματικότητα του κοινού μας εγχειρήματος οι μαθητές οφείλουν να ανταποκρίνονται στις κλήσεις των καθηγητών τους, καθώς και να ακολουθούν με επιμέλεια τις οδηγίες τους. Θεωρούμε αυτονόητο ότι οι μαθητές οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της ευταξίας και της κοσμιότητας που πρέπει να χαρακτηρίζουν μια σχολική τάξη. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες και τις υποδείξεις του διδάσκοντα ή καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα αποκλείεται από την διαδικτυακή τάξη και θα λαμβάνει απουσία.

Επίσης, σας ενημερώνουμε - και παρακαλούμε να καταστήσετε σαφές στα παιδιά σας - ότι απαγορεύεται η ηχογράφηση, η βιντεοσκόπηση, η αποστολή, η ανάρτηση και η δημοσίευση με οποιονδήποτε τρόπο του ηλεκτρονικώς μεταδιδόμενου μαθήματος, καθώς και του συνόλου ή τμήματος των μαθημάτων που αναρτώνται.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι λόγω των έκτακτων συνθηκών η τηλεφωνική επικοινωνία Γονέων-Εκπαιδευτικών αναστέλλεται. Η ηλεκτρονική επικοινωνία θα συνεχιστεί κανονικά. Ωστόσο, λόγω αλλαγής στο ωρολόγιο πρόγραμμα, κάποιες από τις προγραμματισμένες ηλεκτρονικές συναντήσεις σας με τους εκπαιδευτικούς είναι πιθανό να μην πραγματοποιηθούν. Στην περίπτωση αυτή οι συναντήσεις θα αναπρογραμματιστούν, κάτι που θα ισχύσει μετά βεβαιότητος, εφόσον το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας τροποποιηθεί.

Είμαστε βέβαιοι ότι η αρμονική συνεργασία όλων – Διεύθυνσης, Συλλόγου Διδασκόντων, Γονέων – θα συμβάλει εποικοδομητικά στην πρόοδο των μαθητών μας.

Εύχομαι υγεία και δύναμη σε εσάς και τις οικογένειές σας.

 

Με εκτίμηση

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος

Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισοτίμου Λυκείου

Κολλέγιο Αθηνών

Επιστροφή