Γραφείο Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Σεπ 7, 2020

Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού λειτουργεί Γραφείο
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση
της σχολικής διαδικασίας μέσω της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε μαθητές, γονείς
και εκπαιδευτικούς.

Κύριος στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι η υποστήριξη του μαθητικού πληθυσμού του
Σχολείου μας, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στις
ακαδημαϊκές απαιτήσεις του Λυκείου και στον χειρισμό των διαπροσωπικών τους σχέσεων.
Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της παροχής ατομικής συμβουλευτικής σε θέματα που
αφορούν στη σχολική διαδικασία, στις δυσκολίες οργάνωσης της μελέτης, σε προβλήματα
συμπεριφοράς στην τάξη, αλλά και στη διάγνωση και διαχείριση συναισθηματικών
δυσκολιών. Επιπλέον, μέσω της χορήγησης του Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού
και την ατομική συμβουλευτική που ακολουθεί, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές της Α’
Λυκείου να βοηθηθούν στην επιλογή κατεύθυνσης σπουδών και μελλοντικού
επαγγέλματος. Η «Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης», η «Ημέρα Πανεπιστημιακής
Ενημέρωσης», όπως επίσης και το «Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης», παρέχουν στους
μαθητές ερεθίσματα και εμπειρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν ως εφόδια για τη
διαδικασία λήψης απόφασης. Συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορούν να λαμβάνουν και οι
γονείς των μαθητών μας, καθώς θεωρούμε απαραίτητη τη συμβολή και συνεργασία τους
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των μαθητών. Τέλος, το Γραφείο Συμβουλευτικής και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού συνεργάζεται με το εκπαιδευτικό προσωπικό του
Σχολείου με σκοπό την πρόληψη της εμφάνισης προβλημάτων συμπεριφοράς και την
παροχή της κατάλληλης υποστήριξης σε μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές και
άλλες δυσκολίες.

Οι γονείς του Γενικού Λυκείου και του Προγράμματος International Baccalaureate μπορούν
να απευθύνονται στις ψυχολόγους κ. Μ. Αλιβιζάτου (τηλ.: 210-6798273 - Γραφείο 027,
Ισόγειο, Μπενάκειο), κ. I. Κανόνη (τηλ.: 210-6798256 - Γραφείο 129, 1ος όροφος, Μπενάκειο)
και κ. Λ. Παπαγιαννοπούλου (τηλ.: 210-6798100, εσωτ. 4609 - Γραφείο 238, 2ος όροφος,
Μπενάκειο,) προκειμένου να ορίσουν συνάντηση μαζί τους.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Γιαννουλάτος
Διευθυντής Ιδιωτικού Λυκείου – Κολλέγιο Ψυχικού

Επιστροφή