"Η ΠΕΙΘΩ: Μια Δεξιότητα Ζωής που Διδάσκεται"

Απρ 28, 2020

"Η ΠΕΙΘΩ: Μια Δεξιότητα Ζωής που Διδάσκεται"με τον Δημοσθένη Παπακωνσταντίνου σε τρεις συναντήσεις: 9, 16 & 23/3! Επικοινωνήστε με την γραμματεία μας στα τηλέφωνα 210 6748160 & 210 6748153 για να κρατήσετε θέση.

Η Πειθώ δεν είναι έμφυτη δεξιότητα! Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κάνει την πειθώ μια δεξιότητα που θα συμβάλλει στη διάκριση του ατόμου στο κοινωνικό και επαγγελματικό του περιβάλλον. Η ικανότητα να χειρίζεται κανείς επιδέξια τις διάφορες στρατηγικές πειθούς και να τεκμηριώνει αποτελεσματικά τα λόγια και τα γραπτά του καθορίζει την επιτυχία των στόχων και των έργων του.

 

Επιστροφή