Κωνσταντίνος Πίττας

Διδάσκων Προγράμματος Επιμόρφωσης Ενηλίκων
Aρχιτέκτονας, Συγγραφέας, Σύµβουλος σε θέµατα πολιτισµού. Κάτοχος διδακτορικού Πολιτικών Επιστηµών και ∆ιεθνών Σπουδών, Πανεπιστήµιο του Cambridge, UK µε θέµα τους πολιτιστικούς θεσµούς ως φορείς εκδηµοκρατισµού. Mεταπτυχιακές σπουδές στη Συγκριτική Λογοτεχνία και την Ευρωπαϊκή Κουλτούρα από το ίδιο πανεπιστήµιο, ∆ιπλωµατούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχει λάβει διακρίσεις και υποτροφίες από το Ίδρυµα Ωνάση, το Cambridge Arts and Humanities Research Council, και τον Οργανισµό Πολιτισµού Νέων, µεταξύ άλλων. Έχει διδάξει θέµατα κριτικής θεωρίας, αρχιτεκτονικής και πολιτισµικών σπουδών, έχει παρουσιάσει ανακοινώσεις σε συνέδρια, ενώ άρθρα του έχουν εµφανιστεί σε επιστηµονικά περιοδικά και στον ηλεκτρονικό τύπο. Η αρχιτεκτονική του πρακτική εστιάζει στην εντοπιότητα, τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη µικροκλίµακα. Παράλληλα, έχει αναµειχθεί σε πολιτιστικά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο στην παραγωγή όσο και σε συµβουλευτικό επίπεδο. Ενδεικτικά, υπήρξε συντονιστής του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στα πλαίσια της διεθνούς καλλιτεχνικής έκθεσης documenta14 και συµµετείχε στη δηµιουργική οµάδα του ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου για τον σκηνικό σχεδιασµό της Τελετής Έναρξης των Πρώτων Ευρωπαϊκών Αγώνων Μπακού 2015.
Επιστροφή