Τα Μαθήματα

510.1
ΕΝΑΡΞΗ : 8/10/2024, ΤΡΙΤΗ ΑΝΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ / 5:00-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 100 €
511.1
ΕΝΑΡΞΗ : 19/11/2024 ΤΡΙΤΗ ΑΝΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ / 5:00-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 100 €
516.1
ΕΝΑΡΞΗ : 7/10/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 7:30-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:12 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 240 €
518.1
ΕΝΑΡΞΗ : 10/10/2024, ΠΕΜΠΤΗ / 5:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:7 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 250 €
520.1
ΕΝΑΡΞΗ : 9/10/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 5:30-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 200 €
530.1
ΕΝΑΡΞΗ : 8/10/2024, ΤΡΙΤΗ / 6:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 230 €
532.1
ΕΝΑΡΞΗ : 7/10/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 6:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 120 €
533.1
ΕΝΑΡΞΗ : 21/10/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 6:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 175 €
538.1
ΕΝΑΡΞΗ : 18/11/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 6:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 175 €
538.2
ΕΝΑΡΞΗ : 9/12/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 6:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 175 €
550.1
ΕΝΑΡΞΗ : 7/10/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 175 €