Λαζαρής  Ζαούσης

Λαζαρής Ζαούσης

Διδάσκων/Διδάσκουσα Προγραμμάτων Ενηλίκων
Αρχιτέκτων. BSc in Architecture και Master of Architecture (Hon), αμφότερα από το University of Michigan- Ann Arbor, USA. Teaching Assistant, University of Michigan, 1996-97, "Understanding Architecture". Teaching Assistant, University of Michigan, 2007, "Modern Greek Program- Athens, Present and Past". Διατηρεί το προσωπικό του αρχιτεκτονικό γραφείο, έχει συνεργαστεί με μεγάλα αρχιτεκτονικά γραφεία στην Αθήνα και στο Ann Arbor, έχει σχεδιάσει και επιβλέψει την κατασκευή πολλών κατοικιών, κτιρίων γραφείων και καταστημάτων. Εξειδίκευση: Θέματα αλλαγής χρήσης διατηρητέων ή ιστορικών κτιρίων.
Επιστροφή