Δώρα Θεοδώρου

Διδάσκων Προγράμματος Επιμόρφωσης Ενηλίκων
Πτυχίο Τμήματος Γραφιστών, Σχολή ΒΑΚΑΛΟ. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια κηροπλαστικής, ψηφιδωτού και βιτρώ. Έχει εκθέσει κεριά και ψηφιδωτά.
Επιστροφή