Τα Μαθήματα

204.1
ΕΝΑΡΞΗ : 14/2/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €
208.1
ΕΝΑΡΞΗ : 6/2/2024, ΤΡΙΤΗ ΑΝΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:7 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 120 €
210.1
ΕΝΑΡΞΗ : 8/2/2024, ΠΕΜΠΤΗ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:12 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 200 €
215.1
ΕΝΑΡΞΗ : 7/2/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €
215.2
ΕΝΑΡΞΗ : 7/2/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:30-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €
219.1
ΕΝΑΡΞΗ : 7/2/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:10 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 190 €
223.1
ΕΝΑΡΞΗ : 12/2/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:8 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 150 €
230.1
ΕΝΑΡΞΗ : 13/2/2024, ΤΡΙΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €
250.1
ΕΝΑΡΞΗ : 7/3/2024, ΠΕΜΠΤΗ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €
250.2
ΕΝΑΡΞΗ : 6/3/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €