Νίκη Κούρτη

Διδάσκων Προγράμματος Επιμόρφωσης Ενηλίκων
Πτυχίο Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών. Συνέχισε τις σπουδές της στο Columbia University of New York (A.A.D. Graduate School of Architecture, Planning and Preservation) ως υπότροφος Paul Nichoplas. Τα έργα στα οποία συμμετέχει έχουν μεγάλο εύρος κλίμακας και λειτουργίας και περιλαμβάνουν από το interior design γραφείων και κατοικιών, έως τον σχεδιασμό ξενοδοχείων, αθλητικών εγκαταστάσεων και πολιτιστικών κέντρων. Στόχος της είναι o σχεδιασμός έργων που εμπνέουν τους χρήστες τους και βελτιώνουν τις γειτονιές τους· ο σχεδιασμός χώρων που αγκαλιάζουν τις κοινότητες και ανταποκρίνονται ενεργά στην κλιματική κρίση· ο σχεδιασμός αρχιτεκτονημάτων που προωθούν τη συνύπαρξη και οδηγούν σε ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον. Κείμενά της έχουν δημοσιευθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις στην Αθήνα, την Πάτρα, τη Βενετία, το Ρότερνταμ και τη Νέα Υόρκη.
Επιστροφή