Δημιουργικά Εργαστήρια

302.1
ΕΝΑΡΞΗ : 10/10/2024, ΠΕΜΠΤΗ / 5:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 360 €
302.2
ΕΝΑΡΞΗ : 7/10/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 5:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 360 €
302.3
ΕΝΑΡΞΗ : 8/10/2024, ΤΡΙΤΗ / 5:30-8:30 μ.μ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 360 €
308.1
ΕΝΑΡΞΗ : 8/10/2024, ΤΡΙΤΗ / 6:00-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 390 €
309.1
ΕΝΑΡΞΗ : 9/11/24, 14/12/24 ΣΑΒΒΑΤΟ / 10:30 π.μ-12:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:(για έναν ενήλικα και 1 παιδί) 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 80 €
310.1
ΕΝΑΡΞΗ : 8/10/2024, ΤΡΙΤΗ / 5:30-8:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 390 €
311.1
ΕΝΑΡΞΗ : 10/10/2024, ΠΕΜΠΤΗ / 6:30-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 390 €
313.1
ΕΝΑΡΞΗ : 9/10/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:10 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 275 €
315.1
ΕΝΑΡΞΗ : 9/10/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 5:30-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 115 €
340.1
ΕΝΑΡΞΗ : 8/10/2024, ΤΡΙΤΗ / 5:30-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 320 €
350.1
ΕΝΑΡΞΗ : 7/10/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 5:00-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:12 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 275 €
351.1
ΕΝΑΡΞΗ : 8/10/2024, ΤΡΙΤΗ / 5:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 350 €
353.1
ΕΝΑΡΞΗ : 9/10/2024 ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:5 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 145 €
357.1
ΕΝΑΡΞΗ : 10/10/2024, ΠΕΜΠΤΗ / 7:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:12 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 275 €
360.1
ΕΝΑΡΞΗ : 9/10/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-8:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:10 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
368.1
ΕΝΑΡΞΗ : 10/10/2024, ΠΕΜΠΤΗ / 5:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:8 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 385 €
369.1
ΕΝΑΡΞΗ : 9/10/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 230 €
380.1
ΕΝΑΡΞΗ : 7/10/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 6:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:8 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 310 €
384.1
ΕΝΑΡΞΗ : 23/10/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 55 €
386.1
ΕΝΑΡΞΗ : 9/10/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:5 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 175 €
389.1
ΕΝΑΡΞΗ : 7/10/2024 ΔΕΥΤΕΡΑ / 7:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:8 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 270 €

Μουσική-Ωδείο

401.1
ΕΝΑΡΞΗ : 8/10/2024 ΤΡΙΤΗ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 230 €
413.1
ΕΝΑΡΞΗ : 9/10/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 8:00-9:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 250 €
414.1
ΕΝΑΡΞΗ : 11/10/2024 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / 6:00-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 250 €