Τα Μαθήματα

204.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 15/2/2023, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €
215.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 15/2/2023, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €
215.2
START: ΕΝΑΡΞΗ 15/2/2023, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:30-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €
221.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 20/2/2023, ΔΕΥΤΕΡΑ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:10 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 190 €
227.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 8/2/2023, ΤΕΤΑΡΤΗ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:6 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 120 €
240.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 6/2/2023, ΔΕΥΤΕΡΑ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:9 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 170 €
245.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 9/2/2023, ΠΕΜΠΤΗ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €
255.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 8/3/2023, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-8:00μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:8 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €
264.1
268.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 22/3/2023, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:30-8:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:8 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 150 €