Αγγελική Αναγνωστοπούλου

Διδάσκων Προγράμματος Επιμόρφωσης Ενηλίκων
Πτυχίο Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, MA in Greek Archaeology, University of Birmingham, UK. Υποψήφια Διδάκτωρ Συγκριτικής Λογοτεχνίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει διδάξει την Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα σε σχολεία ενηλίκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μιλά αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και ιταλικά. Έχει μεταφραστικό έργο. Συγγραφή και έκδοση του συνοδευτικού εγχειριδίου «Λοιπόν, τι λες;» εκδ. NOSTOS, της σειράς «Ελληνικά Τώρα, 1+1».
Επιστροφή