Τα Μαθήματα

103.4
ΕΝΑΡΞΗ : 9/10/2023, ΔΕΥΤΕΡΑ / 5:30-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
104.5
ΕΝΑΡΞΗ : 11/10/2023, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:15-9:15 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
105.6
ΕΝΑΡΞΗ : 12/10/2023, ΠΕΜΠΤΗ / 5:30-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
110.1
ΕΝΑΡΞΗ : 10/10/2023, ΤΡΙΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €
131.1
ΕΝΑΡΞΗ : 9/10/2023, ΔΕΥΤΕΡΑ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €
132.1
ΕΝΑΡΞΗ : 12/10/2023, ΠΕΜΠΤΗ / 5:00-6:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €
136.1
ΕΝΑΡΞΗ : 12/10/2023, ΠΕΜΠΤΗ / 7:00-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €
151.1
ΕΝΑΡΞΗ : 11/10/2023, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
152.1
ΕΝΑΡΞΗ : 12/10/2023, ΠΕΜΠΤΗ / 5:00-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
152.2
ΕΝΑΡΞΗ : 10/10/2023, ΤΡΙΤΗ / 5:00-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
153.1
ΕΝΑΡΞΗ : 10/10/2023, ΤΡΙΤΗ / 7:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
155.1
ΕΝΑΡΞΗ : 12/10/2023, ΠΕΜΠΤΗ / 7:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
158.1
ΕΝΑΡΞΗ : 10/10/2023, ΤΡΙΤΗ / 5:00-6:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €
161.1
ΕΝΑΡΞΗ : 11/10/2023, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-8:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
161.2
ΕΝΑΡΞΗ : 9/10/2023, ΔΕΥΤΕΡΑ / 6:00-8:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
163.1
ΕΝΑΡΞΗ : 10/10/2023, ΤΡΙΤΗ / 6:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
171.1
ΕΝΑΡΞΗ : 11/10/2023, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
172.1
ΕΝΑΡΞΗ : 9/10/2023, ΔΕΥΤΕΡΑ / 7:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
174.1
ΕΝΑΡΞΗ : 11/10/2023, ΤΕΤΑΡΤΗ / 5:00-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
176.1
ΕΝΑΡΞΗ : 9/10/2023, ΔΕΥΤΕΡΑ / 5:00-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
181.1
ΕΝΑΡΞΗ : 9/10/2023, ΔΕΥΤΕΡΑ / 5:30-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €