Τα Μαθήματα

204.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 16/2/2022, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €
215.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 16/2/2022, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €
215.2
222.2
START: ΕΝΑΡΞΗ 9/2/2022, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:12 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 200 €
224.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 17/2/2022, ΠΕΜΠΤΗ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:12 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 200 €
238.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 10/2/2022, ΠΕΜΠΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:10 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 170 €
247.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 9/2/2022, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:12 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 240 €
252.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 9/2/2022, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €
255.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 30/3/2022, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-8:15 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:7 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 170 €
261.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 31/3/2022, ΠΕΜΠΤΗ / 8:00-9:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:6 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 120 €
262.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 10/2/2022, ΠΕΜΠΤΗ / 8:00-9:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:6 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 120 €
268.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 23/3/2022, ΤΕΤΑΡΤΗ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:8 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 150 €
269.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 9/2/2022, ΤΕΤΑΡΤΗ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:6 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 120 €