Τα Μαθήματα

204.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 6/10/2021, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €
215.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 6/10/2021, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €
215.2
START: ΕΝΑΡΞΗ 6/10/2021, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:30-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €
220.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 4/10/2021, ΔΕΥΤΕΡΑ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:8 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 150 €
222.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 6/10/2021, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:12 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 200 €
228.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 4/10/2021, ΔΕΥΤΕΡΑ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:8 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 150 €
238.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 7/10/2021, ΠΕΜΠΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:10 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 170 €
240.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 4/10/2021, ΔΕΥΤΕΡΑ / ΑΝΑ 15 ΜΕΡΕΣ / 7:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:7 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 170 €
247.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 6/10/2021, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 280 €
252.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 6/10/2021, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €
255.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 6/10/2021, ΤΕΤΑΡΤΗ / 5:00-7:15 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:7 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 170 €
260.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 7/10/2021, ΠΕΜΠΤΗ / 8:00-9:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:6 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 120 €
261.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 25/11/2021, ΠΕΜΠΤΗ / 8:00-9:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:6 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 120 €
268.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 6/10/2021, ΤΕΤΑΡΤΗ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:8 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 150 €
269.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 15/12/2021, ΤΕΤΑΡΤΗ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:6 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 120 €