Λυδία Στούπη

Διδάσκων Προγράμματος Επιμόρφωσης Ενηλίκων
Σπούδασε Ισπανική Γλώσσα και Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2006 εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως καθηγήτρια ισπανικής γλώσσας. Εργάστηκε ως αναπληρώτρια καθηγήτρια σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο. Έχει δουλέψει όλα τα επίπεδα της ισπανικής γλώσσας, από Α1 μέχρι C2.
Επιστροφή