Ειρήνη  Σκλήρη

Ειρήνη Σκλήρη

Διδάσκων/Διδάσκουσα Προγραμμάτων Ενηλίκων
DEA (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Γαλλική Λογοτεχνία και Πολιτισμό), Πανεπιστήμιο Paris IV-Sorbonne, Παρίσι. Maîtrise de Lettres Modernes (Δίπλωμα Σπουδών Γαλλικής Φιλολογίας), Πανεπιστήμιο Paris IV-Sorbonne, Παρίσι. Δίπλωμα Μεταφραστού, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Ανώτατο Δίπλωμα Γαλλικών των Επιχειρήσεων, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Παρισιού.
Επιστροφή