Λέα Ρουσοπούλου

Διδάσκων Προγράμματος Επιμόρφωσης Ενηλίκων
Σπουδές στην Ecole Superieure des Arts Modernes, στην Academie Goeutz, Παρίσι και στο Central School of Art and Design, Λονδίνο.
Επιστροφή