Λέα  Ρουσοπούλου

Λέα Ρουσοπούλου

Διδάσκων/Διδάσκουσα Προγραμμάτων Ενηλίκων
Σπουδές στην Ecole Superieure des Arts Modernes, στην Academie Goeutz, Παρίσι και στο Central School of Art and Design, Λονδίνο.
Επιστροφή