Η υγεία, η ασφάλεια και η ευημερία των μαθητών μας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχημένη φοίτησή τους στο Σχολείο. Με την εξειδικευμένη ομάδα του Κολλεγίου, παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και στήριξη στους μαθητές μας σε όλους τους τομείς.